Αργυρό νόμισμα του Κοινού των Θεσσαλών, με την επιγραφή ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ.

 ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 10ου ΤΟΜΟΥ

 STÄHLIN FR[μετ. Τ. Αλεξόπουλος], Η Θεσσαλία στην περιορισμένη έννοια..............................................3-10

ΡΑΠΤΗΣ ΑΠ., Αποκριάτικα και σαρακοστιανά έθιμα από το Σαραντάπορο.................................................11-14

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η καμπάνα (διήγημα)..........................................................................................15-16

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δύο ποιήματα.................................................................................................................16

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., 1) Ο Αετόλοφος και το Βαθύρεμα της Αγιάς. 2) Το «Συμπόσιον του Σατράπου» του

Θ. Χατζημιχάλη...............................................................................................................................................17-74

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔ., Αναπαράσταση (ζωγραφική)........................................................................................75

ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ανδρική φιγούρα (ζωγραφική)........................................................................................76

ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ονειρική αναγωγή στο αντικείμενο (ζωγραφική).........................................................77

ΛΑΖΟΓΚΑΣ Γ., Πίνακας ζωγραφικής (άτιτλος...................................................................................................78

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, Πίνακας ζωγραφικής (άτιτλος)..........................................................................................79

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΤΖΕΝΗ,  Πίνακας ζωγραφικής (άτιτλος)...................................................................................80

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤΕΦ., Ανέκδοτες επιγραφές της Τσαριτσάνης και της περιοχής της..............................81-96

ΑΔΑΜΟΥ Γ., Από τη δράση της Μυστικής Επαν. Εταιρείας της  Τσαριτσάνης (1902-1910).....................97-112

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΦΗ, Ο διορισμός του Δ. Γιαννούση ως προξ. Πράκτορα των Τρικάλων....................113-128

ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ Κ.,  Και ένδυμα ουκ έχω...............................................................................128

HELLY BR. [μετ. Αλ. Αγγελοπούλου], Οι Γόννοι από την αρχή τους έως τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.........129-144

HELLY BR. [μετ. G. Polese], Συμφωνία συμπολιτείας των Γόμφων και των Θαμιών – Ιθώμης..............145-162

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πηλιορείτικο (ζωγραφική)...............................................................................163

ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ, Παγόνι (κεραμικό)..........................................................................................................164

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΦΗ, Τα επώνυμα της Μαγούλας Καρδίτσας......................................................................165-166

ΒΕΚΡΑΚΟΥ- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Δύο ποιήματα.................................................................................166

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η μέρα του (διήγημα).......................................................................................167-168

ΜΙΣΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Είσουν και σήμερα(ποίημα)...........................................................................................168

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ., Το Γυμνάσιο-Λύκειο του Μουζακίου......................................................................169-174

ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛ.,  Οι κυρατζήδες της Τσαριτσάνης..................................................................................175

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Πανέμορφοι παιδικοί μου ήλιοι (ποίημα)..........................................................176

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ,  Τα χωριά της Καλαμπάκας στα 1754 στο κατάστιχο 225 της Μ. Βαρλαάμ...........177-201

ΚΩΣΤΑΣ  ΣΠΑΝΌΣ,  Ιστορική Θεσσαλική Βιβλιογραφία 1962-1981.....................................................202-204

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Γ., 2 δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης με τη σημειογραφία της ευρωπαϊκής μουσικής 205-206

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ, Στ’ ανθρώπου το βάθος (ποίημα)...................................................................207

ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤ., Ένα γαρίφαλλο για τη θάλασσα (ποίημα)...................................................................207

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝ., Πίνακας ζωγραφικής (άτιτλος)...........................................................................................208

ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ ΓΡ., Από τα ανέκδοτα απομνημονεύματα του Βολιώτη λαϊκού ζωγράφου

Ν. Χριστόπουλου.........................................................................................................................................209-220

ΜΟΥΣΤΑΚΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΒΙΚΥ, Πορεία στη νύχτα (ποίημα).................................................................220

ΘΩΜΑΣ Γ., Ένα δράμα στη Ζαγορά του 1828 (ανέκδοτο λαϊκό στιχούργημα)........................................221-224

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ Κ., 5 επιστολές στρατιωτών προς τις οικογένειές τους που διέμεναν στη Γλώσσα της

Σκοπέλου (1828)..........................................................................................................................................225-228

ΛΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,  Δικαστικοί αγώνες της Μονής  Παλιοκαρυάς με τους κατοίκους της Κρανιάς........229-230

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Το μοναστήρι της Συκής του Πηλίου «Τίμιος Πρόδρομος»............................................231-239

ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΤΑΞ.,  Εμείς (ποίημα)...................................................................................................................239

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Πίνακας ζωγραφικής (άτιτλος)........................................................................240

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Λόγος Τρίτος (ποιητική σύνθεση)............................................................241-256

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΣΤ., Βαφτιστικά και επώνυμα του Σπαρμού και της Τσαριτσάνης, (16021798)..................257-261

ΝΑΝΟΥ – ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ,  Ερωτικό.....................................................................................262

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝ., Ατραπός (ποίημα)..............................................................................................262