ΠΟΡΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ: Ψηφιδωτό του μαρμάρινου τέμπλου (η Βρεφοκρατούσα Παναγία)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 12ου ΤΟΜΟΥ

+ΒΕΗΣ Ν., (μετ. Αλέκα Αγγελοπούλου), Αποσπάσματα  ενός χρυσόβολου για τη

Μονή της Παναγίας Ελεούσας, στη Λυκουσάδα της Καρδίτσας........................................................................3-7

ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΛΑΖ., Μία επιγραφή από την ανατολική Όσσα........................................................................8-10

HILD FR. –KODER J.-ΣΠΑΝΟΣ Κ. – ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Δ., Η Βυζαντινή Θεσσαλία...............................11-112

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤ., Ανέκδοτες επιγραφές της Τσαριτσάνης..................................................................113-122

ΚΥΡΡΗΣ Κ. (μετ. Νίκη Ντεσλή): Η κοινωνική κατάσταση των αρχόντων του Φαναρίου της

Καρδίτσας (1342)........................................................................................................................................123-127

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ Ε., Ένα λαϊκό τραγούδι από το Αμάραντο, με τη σημειογραφία της  ευρωπαϊκής μουσικής 128

ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΤ., Συμβολή στην ιστορία του Φαναρίου της Καρδίτσας (1289-1453)..................................129-144

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛ., Το κίνημα του Μαν. Καμμύτζη στη ΒΔ Μακεδονία και στη Θεσσαλία, στις

αρχές του 13ου αι.........................................................................................................................................145-157

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ., Παλιό σπίτι (ζωγραφική)................................................................................................158

ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΡ., Περνώντας τον Πηνειό................................................................................159-160

FERJANCIC B. (μετ. Ευ. Παπαθανασίου), Οι Καταλανοί στη Θεσσαλία..............................................161-173

OSTROGORSKY G. (μετ. Ν. Ζδάνης), Το χρυσόβουλο του δεσπότη Ιω. Ορσίνη για το μοναστήρι της

Λυκουσάδας (1332).....................................................................................................................................174-182

ΒΕΚΡΑΚΟΥ – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ., Δύο ποιήματα.........................................................................................182

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Γ., Δύο δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης, με τη σημειογραφία της ευρωπαϊκής

μουσικής......................................................................................................................................................183-184

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ Θ., Το τέμενος του Ομέρ Βέη στη Λάρισα......................................................................185-192

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Μονής Παναγία η Κατουσιώτισσα στη

Μεταμόρφωση του Ανθηρού της Καρδίτσας..............................................................................................193-208

STÄHLIN FR. (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Η Πελασγιώτιδα (β΄ μέρος).................................................209-226

LIVIUS T.(μετ. Γ. Καραγιάννης), Ιστορία (56 π.Χ. -17μ.Χ.)....................................................................227-233

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ, Είν’ η ζωή (ποίημα)................................................................................................233

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΣΤ., Βαφτιστικά και επώνυμα του Πυθίου, του Δρυμού και του Ελευθεροχωρίου της

Ελασσόνας...................................................................................................................................................234-237

ΒΕΡΙΛΛΗΣ Κ., Η τέχνη και η ομορφιά (ποίημα)...............................................................................................237

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤ., Ένα λαϊκό τραγούδι των βλαχόφωνων της Καλαμπάκας...........................................238-239

ΠΕΡΔΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤ., Τοπιογραφία (ποίημα).................................................................................................239

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., Το μέλλον (ποίημα)........................................................................................................239

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Ανάσες που μοσχοβολούν αγάπη και ειρήνη (ποίημα)..............................240-241

ΣΠΑΝΟΣ Κ., Ιστορική θεσσαλική βιβλιογραφία (1962-1981)..................................................................242-245

ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Φ., Χειρόγραφα προσκλητήρια γάμου του 19ου αι........................................................246-247

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................248-255

ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ Κ., Το τέρμα των απογευματινών περιπάτων................................................255