Ο θεός Διόνυσος σε ψηφιδωτό του 4ου / 5ου αι. μ.Χ., το οποίο βρέθηκε το 1991, στην οδό 31ης Αυγούστου στη Λάρισα. (Η φωτογραφία είναι της ΙΕ΄ ΕΠΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 21ουΤΟΜΟΥ

ALLISTER M. – MAC KAY T. – Γ. ΚΟΡΡΕΣ (Μετ. Μαρία Λαγού – Σαμαρίνα), Οι πόλεις της Θεσσαλίας

στην κλασική εποχή...........................................................................................................................................3-12

REINDERS REINDER (Μετ. Βικτ. Κοντονάτσιος), Η Άλος της Αχαΐας Φθιώτιδας στην περίοδο

350-300 π.Χ.....................................................................................................................................................13-19

Gschnitzer fritz (Μετ. Νίκος Ζδάνης –Άγγελος Χανιώτης), Μια υστερορωμαϊκή επιγραφή με

περιγραφή συνόρων από τη Θεσσαλία (4ος ή 5ος αι. μ.Χ.).............................................................................20-36

ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Μετ. Γ.Κ. Γουργιώτης), Οι Βλάχοι της Λάρισας κατά τον 10ο αιώνα......................37-43

ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τοπωνύμια της Θεόπετρας.................................................................................44-48

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ., Συμπληρωματικές παρατηρήσεις στο βυζαντινό ναό του Αγίου Λαυρεντίου στο

Πήλιο................................................................................................................................................................49-80

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο κατάλογος των παλαιτύπων του ναού του Αγίου Γεωργίου της Συκής του

Πηλίου με τις ενθυμήσεις  τους....................................................................................................................81-100

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝ., Συμβολή στη μελέτη των θεσσαλικών δημωδών παραδόσεων για τις Νεράιδες 101-103

ΘΩΜΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο ζαγοριανός φιλόσοφος Φίλιππος Ιωάννου ενάντιος στο Σύνταγμα του 1843....104-106

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το χωριό Καππά της Καρδίτσας τσιφλίκι του Βελή πασά........................107-109

ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Άτλας προϊστορικών οικισμών της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας...................110-144

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Επιγραφές και ενθυμήσεις του Γριζάνου, 1710-1984.............................................145-174

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορική Θεσσαλική Βιβλιογραφία.........................................................................175-176

DODWELL ED.(Παρουσίαση: Dr. Rud Schneider – Berrenberg. Μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Η Λάρισα

στις αρχές του 19ου αιώνα...........................................................................................................................177-181

URQUHART DAVID (Μετ. Νίκη Ντεσλή), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1830.........................................182-190

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΣ, Καρδιτσιώτες αγωνιστές του1821. Ο Αθανάσιος Αποστολάρας ή Καραϊσκος από το

Σερμενίκο – Φυλακτή..................................................................................................................................191-194

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το Ναυτικό στην Ιστορία της Σκοπέλου............................................................195-207

ΣΥΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ιστορικά Δημοτικά Τραγούδια των  Αγράφων. Του Καραϊσκάκη............................208

LIVIUS TITUS (Μετ. Γ. Καραγιάννης), Ιστορία. Βιβλίο 32ο..................................................................209-220

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, Το Α’ Συνέδριο Αλμυριωτικών Σπουδών......................................................221

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ο πρώτος διάπλους του Αχελώου από ξένους περιηγητές το 1961.....222-226

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (από τους Αλ. Σαββίδη, Μαν. Βαρβούνη, Κώστα Σπανό)...227-239