Η επίστεψη μιας επιτύμβιας στήλης του 3ου αι. π.Χ. από τον Άτραγα, με την επιγραφή, Λεοντομένεις Cυμείλιος. (Η φωτογραφία είναι της ΙΕ' ΕΠΚΑ Λαρισας).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 26ου ΤΟΜΟΥ

 HABICHT CHR. (μετ. Τ. Αλεξόπουλος),  Σχόλια σε νέες θεσσαλικές επιγραφές.........................................3-9

HANSCHMANN EVA (μετ. Γ Παρασκευάς), Η μέση Εποχή του Χαλκού στη Θεσσαλία.........................10-18

DECOURT J.-C. (μετ. Κ. Σαμαράς), Παλιάμπελα – Φύλλος, μία νέα πόλη στην κοιλάδα του Ενιπέα.......19-37

HELLY BR. (μετ. H.P. Corrieu), Σύντομη περιήγηση στην περιοχή των Δολόπων......................................38-54

ΘΩΜΑΣ Γ., Μια ανέκδοτη αναφορά Τρικεριωτών προς τον επίσκοπο του Ταλαντίου στα 1815.................55-60

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜ., Ένα λαρισαϊκό προικοσύμφωνο του1900.............................................................61-64

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Συνοριακές διαφορές τριών οικισμών της Επισκοπής των Σταγών:

Χλαπών – Γεωργίτσας – Σταγιάδων (1792-1798)...........................................................................................65-80

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ Θ., Η Λάρισα στο οδοιπορικό του περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή (1668)...........................81-104

BELDICEANU N. (μετ. Σ. Παναγιώτου), Ένα πρακτικό για την κατάσταση της Εβραϊκής Κοινότητας

των Τρικάλων του 1497...............................................................................................................................105-111

ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΣ Δ., «Η αμαρτουλός απ’ σ’χουρέ’καν οι αμαρτίις – τ’»..........................................................112

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Μ., Εννιά επιστολές λογίων προς τον Ι. Πέζαρο (1777-1786).........................................113-132

CAMARIANO-CIORAN AR., Ο Αμπελακιώτης Γ. Ιωάννου και ο Στεφ. Κομμητάς δάσκαλοι στην

Ακαδημία του Βουκουρεστίου.....................................................................................................................133-139

ΤΡΥΦΕΡΟΥΛΗΣ Κ., Ένας Αστέριος της Φαρσάλου του 350 π.Χ., μακρινός συγγενής με όλους τους

σημερινούς Αστερίους................................................................................................................................140-144

ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡ., Το κατάστιχο 218 της Ολυμπιώτισσας (1823-1824).................................................145-206

ΜΠΛΕΤΑΣ Χ., Το βραχοπαλίμψητο των Τεμπών και ο ασεβής Λατίνος..................................................207-208

ΣΠΑΝΟΣ Κ., Τα υπομνήματα εκλογής έξι επισκόπων του Γαρδικίου (1707-1860).................................209-221

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤ., Δύο δομενικιώτες μεταλλοτεχνίτες του 1648................................................................222

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΘ., Ένα σουλτανικό φιρμάνι του 1719 για τις συνοριακές διαφορές της Φυλακτής  με την

Πεζούλα.......................................................................................................................................................223-231

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. (μετ. Λ. Ούντρια), Η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Λάρισας από το

1881 έως το 1916........................................................................................................................................232-240

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Τα λιθανάγλυφα της Μονής του Προδρόμου στη Συκή του Πηλίου και οι κτητορικές

επιγραφές  τους............................................................................................................................................241-249

URQUHART D., (μετ. Ν. Ντεσλή), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1830........................................................250-260

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛ., Χρονολογίες και επιγραφές της Ι. Μονής Σταγιάδων.............................................261-264

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘ., Οι Θεσσαλο-φωκικοί πόλεμοι...................................................................................265-271

ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Θ., Δύο λαϊκά τραγούδια από την Αλόννησο.....................................................................272-275

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (από τους Μ. Βαρβούνη και Κ. Σπανό)................................276-287