Κεφαλή ανδριάντα του ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου (14-37 μ.Χ.) Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας (Η φωτογραφία είναι της ΙΕ' ΕΠΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 29ου ΤΟΜΟΥ

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο τσαριτσανιώτης αρματολός και αγωνιστής του 1821 Πούλιος Ταμπάκης..................3-9

HELLY BR. (μετ. H.-P. Corrieu), Σύντομη περιήγηση στην περιοχή των Δολόπω........................................10-18

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧ., Έξι επιστολές λογίων προς τον τυρναβίτη δάσκαλο Ιωάννη Πέζαρο, 1783-1786.....19-32

LEAKE W.M.( μετ. Γ.Α. Καραϊσκου), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1809........................................................33-74

ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ Θ., Ένα μαθητικό τετράδιο του 1910 από το Πήλιο...............................................................75-79

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ Γ., Το γλωσσάρι του Μοσχόφυτου των Τρικάλων..............................................................80-96

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΛ.-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-ΚΑΚΑΔΙΑΡΗ Γ., Δημοτικά τραγούδια του Διάσελλου των

Τρικάλων.......................................................................................................................................................97-110

ΤΣΙΧΤΗΣ ΧΑΡ., Τα επώνυμα των Καλογριανών της Καρδίτσας..............................................................111-114

CAMARIANO-CIORAN AR. (μετ. G. Polese), Ο Ραψανιώτης Δημ. Π. Γοβδελάς δάσκαλος στην

Ακαδημία του Ιασίου (1808-1811,1816-1822)............................................................................................115-128

ΣΠΑΝΟΣ Β., Το κατάστιχο 219 της Ολυμπιώτισσας................................................................................129-160

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΙΒ’........................................................................................161-180

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., Δύο ανέκδοτα έγγραφα του Σκιαθίτη Δημ. Οικονόμου, 1785-1800...181-192

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ., Έξι έγγραφα του κτηματολογίου της Μονής του Ευαγγελισμού της

Σκιάθου, 1747-1819....................................................................................................................................193-204

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ Κ., Ασχολίες και επαγγέλματα των Σκοπελιτών το πρώτο μισό  του 19ου αι....................205-222

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Επιγραφές και ενθυμήσεις από το Μεταξοχώρι της Αγιάς...........................................223-240

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛ.,Παλαίτυπα της Ι. Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Σταγιάδων    Τρικάλων...241-261

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.,  Ρήγας Βελεστινλής και Encyclopedie. Πότε έγραψε το

Φυσικής Απάνθισμα....................................................................................................................................262-266

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΡ., Ο ενοριακός ναός του Αγ. Νικολάου στη Βασιλική της Καλαμπάκας......................267-279

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛ., Θεσσαλική βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία................................................280-288

MONCEAUX (μετ. H.-P. Corrieu), Οι επώνυμοι του κοινού των Θεσσαλών...........................................289-295

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Παρουσίαση των νέων βιβλίων...............................................................................296-303