Η μάχη των Φαρσάλων (1897). Πίνακας του ζωγράφου Γ. Ροϊλού της Πινακοθήκης του Μετσόβου. (Η φωτογραφία είναι του Μιχάλη Τρίτου).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 31ου  ΤΟΜΟΥ

MONTCLOUX J.(μετ. Gino Polese), Στα σύνορα της Θεσσαλίας το 1897.......................................................3-8

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜ., Η μάχη των Φαρσάλων, 23.4.1897.........................................................................9-16

ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΙΑΚ., Ένα τηλεγράφημα και δύο ποιήματα για την κατάληψη τηςΛάρισας το 1897.............17-26

ROSSI AD. (μετ.Δημ. Ντόβας), Από τον πόλεμο του 1897...........................................................................27-32

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι νεκροί του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 στη Θεσσαλία...........................33-50

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Βιβλιογραφία του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.............................................51-58

ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΚΟΥΛΑ, Σελίδες από τον πόλεμο του 1897............................................................................59-63

ΧΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η απραξία του ελληνικού στόλου το 1897......................................................................64

ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Το 9ο τάγμα των ευζώνων στον πόλεμο του 1897...................................65-74

ΝΙΚΟΥ ΒΑΓ., Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 όπως τον είδε ο Ραψανιώτης

Κων. Παπακώστας...........................................................................................................................................75-80

ΖΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Εντυπώσεις του Νικ. Σ. Αντίππα από τον πόλεμο του 1897............................................81-97

ΖΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Θεσσαλοί κρατούμενοι στις φυλακές των Σερβίων (1898-99).....................................98-100

ΑΜΠΑΤΖΗ ΙΝ. – ΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ. (μετ. Τ. Αλεξόπουλος), Άρβιντ Βέστερ∙ ένας

σουηδός πολεμιστής στη Θεσσαλία το 1897..............................................................................................101-112

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Από τον δικαστικό απόηχο του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897.

 Πενήντα έξι αγωγές Λαρισαίων για αποζημίωση.......................................................................................113-130

MILLE PIERRE (μετ. Σοφία Παναγιώτου),Στη Θεσσαλία του 1897........................................................131-154

SCHNEIDERBERRENBERG R.(μετ. Γ. Παπαθανασίου), Αικατερίνη

Πασσαροπούλου∙ μία καρδιτσιώτισσα ηρωίδα του 1897............................................................................155-156

SCHNEIDERBERRENBERG R. (μετ. Τ. Αλεξόπουλος), Από το θεσσαλικό

θέατρο του πολέμου του 1897.....................................................................................................................157-160

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., Η επαρχία της Αγιάς  κατά το 1897-1898............................................................161-191

ΘΩΜΑΣ Γ., Οι Τούρκοι στη Θεσσαλομαγνησία το 1897-1898................................................................193-223

ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΒΙΚ., Ο Αλμυρός στον πόλεμο του 1897..................................................................225-256

LEGH T. (μετ. Ελ. Σωτηρίου), Μία επαρχία υπό ομηρία............................................................................257-264

MONCEAUX P. (μετ. H-P. Corrieu), Οι επώνυμοι του κοινού των Θεσσαλών........................................265-276

KIEL M. Το «πιστοποιητικό γεννήσεως» των Αμπελακίων.......................................................................277-278

GOODELL TH. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ένα ταξίδι στη Θεσσαλία του 1897............................................279-288

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα, ΙΕ’.......................................................................................289-304

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Ένα παλιό έθιμο της Μ. Πέμπτης από την Γλώσσα και το

Κλήμα της Σκοπέλου...................................................................................................................................305-307

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................308-319