Ανθρωπόμορφο νεολιθικό ειδώλιο της συλλογής του Εμ. Γ. Καραμανώλη.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 32ου  ΤΟΜΟΥ

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧ., Πέντε επιστολές  λογίων προς τον τυρναβίτη δάσκαλο Ιωάννη Πέζαρο, 1786-1790..3-16

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην  πρόθεση 421 του

Μεγ. Μετεώρου, 1592/93-19ος αι...................................................................................................................17-56

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., Συμπληρώσεις και σχόλια σε ημιτελή επιγραφή του Αγ. Νικολάου στο

Βαθύρεμα της Αγιάς........................................................................................................................................57-64

JOLLIFFE R. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1817..........................................................65-80

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Σκοπελίτικες λαογραφικές σελίδες............................................................................81-96

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞ., Ιερείς και δάσκαλοι στο Διάσελο των Τρικάλων..................................................97-109

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΤΑΣΟΣ, Ένα  ιδιωτικό συμφωνητικό του 1933 για την κατ’ αποκοπή ετήσια

αμοιβή ενός γιατρού στους Γόννουςv..........................................................................................................110-111

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡ., Το γλωσσάρι του Μοσχόφυτου των Τρικάλων..................................................112-128

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Ιστορικά στοιχεία και επιγραφές από τον ναό του Αγ. Γεωργίου της Συκής του

Πηλίου........................................................................................................................................................129-146

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τα τοπωνύμια της Καλλιπεύκης.......................................................................147-160

ΘΩΜΑΣ Γ., Η τελευταία επιστολή του Γρηγ. Κωνσταντά απευθύνεται προς τον

 βασιλιά Όθωνα εκθέτοντας την εθνική δράση του.....................................................................................161-166

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Περί Ανθίμου Γαζή και Αγγέλου Μελισσηνού....................................167-171

ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ – ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΙΚΗ, Το μυθικό πρόσωπο του Κενταύρου στο  έργο του

Maurice de Guerin.........................................................................................................................................172-176

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Μια επιστολή Τρικαλινών προς τον Πατριάρχη υπέρ του διοικητή της

περιοχής τους (1842)...................................................................................................................................177-184

MONCEAUX P. (μετ. H.-P. Corrieu),  Οι επώνυμοι του Κοινού των Θεσσαλών. Ταγοί και

στρατηγοί....................................................................................................................................................185-192

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά σύμμεικτα, ΙΣΤ’.....................................................................................193-246

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Νέα στοιχεία για τους Στορναραίους..............................................................247-253

ΠΩΠΟΤΑΣ ΔΗΜ., Θεσσαλοί ολυμπιονίκες κατά την Αρχαιότητα...........................................................254-256

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣ., Ένα ποιητικό κείμενο του Αλεξ. Ελλαδίου περί της ψυχής των ζώω........................257-278

ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΘΑΝ., Προσεγγίσεις στη νεολιθική ιδεολογία: τα θεσσαλικά Ειδώλια.........................279-288

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι γλωσσικές επεμβάσεις των μοναχών στα στιχουργήματα των

χειρογράφων των Μετεώρων......................................................................................................................289-295

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Ένα  σιγίλλιο του 1606 για την Παναγία Πελεκητή......................................................296-300

ΜΠΟΥΤΑΣ ΒΑΣ., Οι μύθοι του Αρισταίου και του Ακταίωνα και η λατρεία τους στη

Θεσσαλία ....................................................................................................................................................301-304

ΜΠΟΥΜΠΑΣ Θ., Η επιγραφή της φορητής εικόνας της Αγ. Τριάδας της Ι. Μονής του

Σπαρμού.......................................................................................................................................................305-320

ΚΟΥΡΔΗΣ ΕΥ., Λεξιλογική προσέγγιση των ξένων δανείων του θεσσαλικού ιδιώματος........................321-326

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................327-335