Πήλινο ειδώλιο ίππου του 4ου αι. π.Χ. από την περιοχή των Φαρσάλων, που μεταφέρει αναθήματα προς τιμήν, προφανώς, κάποιας θεότητας. (Από την συλλογή του Εμ. Καραμανώλη, 1998).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 34ου  ΤΟΜΟΥ

HELLY BR.-RIELE TE G.-ROSSUM J. (μετ. Ιω. Γκουτσίδης). Ο κατάλογος των γυμνασιαρχών

των Φερών κατά τα έτη 330-189 π.Χ.................................................................................................................3-30

ΜΠΑΚΑΣ Β., Υποκοριστικά και λαϊκοί τύποι των βαπτιστικών ονομάτων στα Αμπελάκια...............................31

WESTLAKE D.H. (μετ. Ελ. Σωτηρίου) Η Θεσσαλία τον 4ο αι. π.Χ..............................................................32-48

DUCAT J.(μετ. Gino Polese), Οι Πενέστες της Θεσσαλίας............................................................................49-90

ΣΠΑΝΟΣ Κ.,Ιστορικά στοιχεία για την Μελία της Λάρισας..........................................................................91-95

LEAKE M.W.(μετ. Β. Αργυρούλης),Ταξίδι στη Θεσσαλία (1809-1810)....................................................96-126

LUCAS G.(μετ. Κ. Σαμαράς), Η περραιβική πόλη Ερεικίνιο......................................................................127-138

ΡΙΖΟΣ Α.,Γύρω από τους επισκόπους Λαρίσης Κυπριανό και Αντώνιο....................................................139-144

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞ.,Τοπωνύμια του Διασέλλου των Τρικάλων...........................................................145-156

ΣΠΑΝΟΣ Κ.,Συμβολή στην ερμηνεία του τοπωνυμίου Τσαριτσάνη.........................................................157-160

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ Θ.,Συναγωγή επιγραφών και ενθυμήσεων των παλιών ναών της Λάρισας.....................161-184

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ.,Η καθαίρεση του επισκόπου των Σταγών Κυρίλλου (1854)............................................185-192

CELEBI EV.(μετ. Αχμέτ Ιμάμ), Η Ελασσόνα του 1668.............................................................................193-200

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Μ.,Η πνευματική κίνηση της Τσαριτσάνης γύρω στα 1800..............................................202-208

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Δ.,Ο κώδικας της Μονής του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου του Ζάρκου...............................209-224

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ.,Λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον Αγ. Ρηγίνο στη Σκόπελο...................................225-235

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.,Συμπλήρωμα στον κατάλογο των νεκρών του πολέμου του 1897 στη

Θεσσαλία............................................................................................................................................................236

ΑΣΠΡΑΚΗ Γ.,Χώρος και δόμηση της συλλογικής ταυτότητας∙ η περίπτωση της Ραψάνης.....................237-240

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.,Αρχείο εγγράφων της νήσου Σκοπέλου..................................................................241-260

ΒΑΠΟΡΗΣ Μ.(μετ. Στ. Σπανός),Οι εκλογές των επισκόπων της Ελασσόνας Ιωάσαφ (1621) και

Καλλίστου (1636)........................................................................................................................................261-264

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.(μετ. Λίτσα Ούντρια),Η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Λάρισας,

1881-1916....................................................................................................................................................265-272

PAPACOSTEA-DANIELOPOLU C.(μετ. Αθ. Καραθανάσης),Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι

πρόσφατες έρευνες......................................................................................................................................273-278

ΠΛΑΤΑΝΟΣ Β.,Μοιρολόγια του Λυκουδίου της Ελασσόνας279-283

ΧΛΩΡΟΣ ΧΡ.,Οι αψιμαχίες στη μεθοριακή γραμμή των Χασίων (1897)..................................................284-286

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤ.,Ο νερόμυλος της Διάβας ιδιοκτησία της Ολυμπιώτισσας........................................287-288

VOGUE DE E.(μετ. Γ. Μάνος),Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1875................................................................289-314

ΘΩΜΑΣ Γ.,Πηλιορίτες ζητούν την άδεια του μητροπολίτη της Δημητριάδας για την επίσκεψη

της «Παναγίας Ξενιάς» το 1842...................................................................................................................315-320

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ.,Ένα γράμμα του καϊμακάμη των   Τρικάλων

προς τον επίσκοπο της Τρίκκης Ιωσήφ, τους προκρίτους και τους κατοίκους της επαρχίας των

Τρικάλων.....................................................................................................................................................321-332

MELOT JOS.(μετ. H.P. Corrieu), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1913............................................................333-344

ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ Δ.,Τα τοπωνύμια του Σαρανταπόρου της Ελασσόνας...............................................345-362

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................363-374