Λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό δάπεδο (6ος αι. μ.Χ.) του συγκροτήματος των βασιλικών του αρχιερέα Πέτρου των Φθιωτίδων Θηβών (Νέας Αγχιάλου). Η φωτογραφία είναι της Ζ΄ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Λάρισας.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 35ου  ΤΟΜΟΥ

ΒΑΠΟΡΗΣ ΜΙΧ.(μετ. Στ. Σπανός),Ένα συνοδικό γράμμα για την Επισκοπή Ζητουνίου και Πτελεού.............3-7

ΒΡΑΧΝΙΑΡΗΣ ΧΡ., Η μάχη της Σπηλιάς,25.3.1944........................................................................................8-12

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΣΤ.,Η κατάσταση της εκπαίδευσης στην περιοχή της Ελασσόνας (1914-1940).....................13-47

WESTLAKE D.H.(μετ. Ελ. Σωτηρίου),Η Θεσσαλία τον 4ο αι. π.Χ...............................................................48-68

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ.,Δυο σοφαδίτισσες δωρήτριες της Μ. Δουσίκου (1784)......................................................69-80

DUCAT J.(μετ. Gino Polese), Οι Πενέστες της Θεσσαλίας..........................................................................81-118

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.(μετ. Λίτσα Ούντρια), Ηκοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Λάρισας

(1881-1916).................................................................................................................................................119-123

LEAKE M.W. (μετ. Β. Αργυρούλης)Ταξίδι στη Θεσσαλία (1809-1810)..................................................124-144

ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΤ.,Αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Πεζούλας Καρδίτσας.......................................145-152

ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡ.,Η προέλευση του ονόματος των Καραγκούνηδων.........................................................153-160

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ.,Ένα έγγραφο του 1842 για 12 θεσσαλούς και μακεδόνες πρόσφυγες της Αταλάντης....161-170

ΚΟΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝ., «Περί του μεγάλου πολέμου, ον εποιήσαντο κατά του θετταλού

σεβαστοκράτορος οι Ρωμαίοι»....................................................................................................................171-180

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ.,Κείμενα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στην «Μακεδονική Ζωή» της

Θεσσαλονιίκης............................................................................................................................................181-183

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ Θ.,Συναγωγή επιγραφών και ενθυμήσεων των παλιών ναών της Λάρισας.....................184-194

ΜΟΤΣΙΟΥ ΧΡ.,Οι θεσσαλοί λόγιοι του 17ου αιώνα.................................................................................195-204

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ.,Τρικαλινά Σύμμεικτα (ΙΗ’)......................................................................................205-224

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ,Τα υπομνήματα εκλογής τριών επισκόπων της Δημητριάδας(1651-1688)..............225-236

ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ.,Ένα ανέκδοτο επιτροπικό γράμμα του μητροπολίτη της

Λάρισας Ανανία(1843)................................................................................................................................237-240

ΘΩΜΑΣ Γ.,Παράξενα επαγγέλματα στο Βόλο του τέλους του 19ου αι....................................................241-248

MELOT JOS(μετ. H.P. Corrieu), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1913.............................................................249-268

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤ.,Η εσωτερική κρήνη της Μονής του Σπαρμού..........................................................269-272

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,Τα μεσαιωνικά ιστορικά μνημεία και παλιόκαστρα στο Νεοχώρι του Πηλίου.........273-296

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΠ.,Το γλωσσάρι της Μαγούλας του Φαναρίου...................................................................297-324

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.,Αρχείο εγγράφων της νήσου Σκοπέλου..................................................................325-334

ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜ.,Τα τοπωνύμια της Καρυάς του Ολύμπου...................................................................335-357

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................358-366

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 31ου-35ου...........................................................................................367-371