Αθηναϊκός μελανόμορφος δίνος / λέβης (γύρω στο 580 π.Χ., ύψοςτων μορφών 8 κ.), έγο του αγγειογράφου Σοφίλου. Απεικονίζει την γαμήλια πομπή για τον γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 40ού  ΤΟΜΟΥ

TOZER H.(μετ. Αλ. Γαλανούλης), Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869...........................................................3-28

LEAKE W.M.(μετ. Β. Αργυρούλης) Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1805..............................................................29-48

BLUM IRENE(μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Η θεσσαλική Ερέτρια................................................................49-66

ΡΙΖΟΣ ΑΝΤ., Η λεγόμενη επιγραφή του αγίου Αχιλλίου...............................................................................67-70

MEZIERES ALF.(μετ. H. Corrieu), Περιγραφή του Πηλίου και της Όσσας, 1852........................................71-88

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠ., Η περιοχή και η χώρα της Δημητριάδας μέσα στο ευρύτερο περίγραμμα της

διοικητικής χωροταξικής διαρθρώσεως του θεσσαλικού χώρου κατά τη βυζαντινή περίοδο.........................89-96

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ.,Οι ιδιοκτησίες της Μ. Δουσίκου στο Ελληνόκαστρο της Καρδίτσας................................97-112

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ.,Τρεις ενθυμήσεις από την Αγιά για την Μητρόπολη της Δημητριάδας, 1792-1829......113-117

WESTLAKE H.D.(μετ. Ελ. Σωτηρίου), Η Θεσσαλία τον 4ο αι. π.Χ..........................................................118-130

ΘΩΜΑΣ Γ.,Το Κασσαβέτειο Παρθεναγωγείο της Ζαγοράς, 1853-1930...................................................131-144

HELLY BR.-BRAVARD J.-CAPUTO R.,( μετ. Κ. Σαμαράς), Η ανατολική θεσσαλική  πεδιάδα...........145-164

ΛΙΑΠΗΣ Κ.,Οι Εβραίοι στη Θεσσαλομαγνησία.........................................................................................165-176

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ Κ., Στράτιος Μελανθίου και Φιλόαρνος Μελανθίου, δύο αδελφοί σαλπιγκτές από το

Κιέριον, 1ος αι. π.Χ......................................................................................................................................177-184

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜ., Όψεις της καθημερινής ζωής στην προφορική λαϊκή παράδοση της Καρδίτσας..........185-192

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Η Παιδεία στα Τρίκαλα κατά το β’ μισό του 19ου αι..............................................193-208

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΡ., Τοιχογραφίες-εικόνες-τέμπλα-επιγραφές στη Σκιάθο...............................................209-224

ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝ.-ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β., Το πρωτόκολλο παράδοσης της περιουσίας της Μ. Κανάλων στη

Μ. Αγ. Διονυσίου.........................................................................................................................................225-234

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ., Δεκαέξι τραγούδια του Λαζάρου από τα Ορφανά της Καρδίτσας............235-239

ΚΟΥΡΔΗΣ ΕΥ., Βόρεια ελληνικά ιδιώματα και θεσσαλικό ιδίωμα...........................................................240-246

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Η κατάσταση των μονών και των εκκλησιών της Σκιάθου το 1833.......................247-256

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩ.,Οι δημοτικές εκλογές της 5.7.1887 και οι επαναληπτικές της 27.9.1887 στον Δήμο του

Νέσσωνα.....................................................................................................................................................257-264

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤ., Ο νερόμυλος της Ολυμπιώτισσας στο Πυθίο της Ελασσόνας...............................265-269

ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ., Δύο επιτροπικά συνταχθέντα στην Επισκοπή του Θαυμακού.......................................270-272

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Μία επιστολή του Λιτζάς και Αγράφων Δοσιθέου προς τον Δωρόθεο Βουλησμά για την

λειτουργία της Σχολής του Καρπενησίου,1818...........................................................................................273-277

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Α., «Φαντασίας Μακροτραχήλου Λαρυγγίσματα». Η σφοδρή κριτική του Κων. Οικονόμου για το

βιβλίο «Ορθόδοξος Διδασκαλία» του Ανθίμου Κυκλάδων, 1839...............................................................278-284

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩ., Το λογοτεχνικό και κριτικό έργο του Θεσσαλού Γιάννη Σακελλίωνα...................285-292

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι θεσσαλικοί οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 509, 1649 - 1669................293-366

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ...................................................................................................367-375