Το καθολικό της Μονής του Δουσικού από τα νοτιοανατολικά (31.1.2002)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 41ου  ΤΟΜΟΥ

BLUME IRENE (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Η θεσσαλική Ερέτρια..............................................................3-15

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Το Παρθεναγωγείο της Αγιάς...........................................................................................16-20

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Αλή πασάς αγοραστής γαιών στα Μ. Καλύβια.......................................................21-27

TOZER H.(μετ. Αλ. Γαλανούλης), Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869.........................................................28-46

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Η Γλώσσα της Σκοπέλου. Σελίδες από την ιστορία και την λαογραφία της..............47-80

ΚΑΖΑΚΗΣ Φ., Μοναστηριακοί νερόμυλοι στην επαρχία της Ελασσόνας....................................................81-87

MEZIERES ALF. (μετ. H. Corrieu), Περιγραφή του Πηλίου και της Όσσας, 1852.....................................88-108

ΜΑΛΚΙΔΗΣ Φ., Όψεις του αγροτικού κινήματος στη Θεσσαλία.............................................................109-118

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Η ανακάλυψη του τάφου του Χουρσίτ πασά στη Λάρισα το 1891..................................119-124

ΛΕΛΗΣ Γ.,Δυο αγωνιστές του 1821 από την Ανατολή και τη Νίκαια της Λάρισας...................................125-129

WESTLAKE H.D.(μετ. Ελ. Σωτηρίου), Η Θεσσαλία τον 4ο αι. π.Χ..........................................................130-144

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Προσθήκες και διορθώσεις στον επισκοπικό κατάλογο της Λάρισας,1799-1870.........145-160

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Τα μετόχια της Μονής του Δουσίκου στο Δομένικο της Ελασσόνας, 1797-1822...161-164

HELLY BR.- BRAVARD J.- CAPUTO R. (μετ. Κ. Σαμαράς), Η ανατολική θεσσαλική πεδιάδα...........165-190

KEREM Y. (μετ. Στ. Σπανός),Οι Εβραίοι της Λάρισας. Η σκληρή πραγματικότητα της

οθωμανικής ζωής........................................................................................................................................191-200

ΘΩΜΑΣ Γ., «Ο Έλλην του Πηλίου – 1878». Ένα ξεχασμένο τραγούδι του Ολύμπου.............................201-208

SPRAWSKI SL., (μετ. Β. Αργυρούλης), Ο Ιάσονας των Φερών κατά τις αρχαίες Πηγές.........................209-218

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ενθυμήσεις και επιγραφές από την Σκαμνιά του Ολύμπου....................................219-224

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΡ., Τοιχογραφίες - εικόνες – τέμπλα και επιγραφές στη Σκιάθο.....................................225-256

ΛΙΑΠΗΣ Κ., Ο μεσαιωνικός πύργος στα Τσιφλίκια του Αγ. Λαυρεντίου.................................................257-268

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΡ., Η σύλληψη και η φυλάκιση του Ρήγα Βελεστινλή.................................................269-280

HELLY BR. (μετ. H. Corrieu), «Προσφέρειν»˙ μία επιγραφή από το Κιέριον............................................281-297

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Τρεις ενθυμήσεις από την Αγιά                                                                                    298-300

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ., Επτά θεσσαλικά μοιρολόγια και τέσσερα αποκριάτικα   τραγούδια.........301-304

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Η Ιερά Μονή του Δουσίκου....................................................................................305-376

ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ Ζ., Οι παροιμιόμυθοι της Καλλιπεύκης............................................................................377-389

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................390-399