Διάτριτο αγγείο οικιακής χρήσης από τη Φάρσαλο.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 42ου  ΤΟΜΟΥ

USSING J.L.(μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1846........................................................3-38

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάσαφ του Φαναρίου-Νεοχωρίου. Τρία έγγραφα

γι’ αυτόν (1601-1603)......................................................................................................................................39-45

TOZER H. (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869........................................................46-66

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Κατεδάφιση καφενείων στη Λάρισα το 1666................................................67-80

ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Μοναστήρια του 16ου αιώνα στα Ν.Α. Άγραφα...................................................81-98

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Πέντε ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα (1728-1811)......................................................97-112

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η κατάσταση στη Θεσσαλία την περίοδο 1870-1875.......................................113-140

BODZEK JAR. (μετ. Μπ. Βόγιας), Ένα νόμισμα του Κοινού των Θεσσαλών στην Ουκρανία................141-144

LEAKE W.M. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806........................................................145-166

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ,Η διένεξη των Κονιάρων του Καραντερέ-Λυγαριάς με τους

Τσαριτσανιώτες το 1895..............................................................................................................................167-176

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Πληροφορίες για τα Μεγ. Καλύβια των Τρικάλων και την περιοχή  τους

το 1788. Νέα στοιχεία για την έκταση του ζευγαρίου.................................................................................177-196

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Το Ελληνικό Σχολείο της Αγιάς, 1841-1920................................................................197-208

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΓ’.......................................................................................209-244

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩ.,Η αγιογράφηση του ναού του Αγ. Θωμά στο Μακρυχώρι της Λάρισας (1911-1912)........245-256

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Δεκαπέντε ενθυμήσεις από την Αγιά, 1715-1795.........................................................257-268

BLUM IRENE (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Η θεσσαλική Ερέτρια...........................................................269-280

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Τα πολεμικά γεγονότα στη Θεσσαλία τον Μάιο του 1886..............................................281-292

ΘΩΜΑΣ Γ., Θεατρικά του Βόλου το 1885 μέσα από ανέκδοτα έγγραφα..................................................293-302

ΚΑΤΑΚΟΥΤΑ ΣΤ., Ένα διάτρητο αγγείο οικιακής χρήσης από την Φάρσαλο (β’ μισό του 3ου-αρχές

του 2ου αι. π.Χ.)...........................................................................................................................................303-307

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι οικογένειες της Πηγής των Τρικάλων το 1691...................................................308-312

ΠΛΑΤΑΝΟΣ Β., Δημοσιεύματα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στη «Νέα Εστία» (1927-2001)...................313-318

ΠΛΑΤΑΝΟΣ Β., Κείμενα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» (1880-1923).....319-320

USPENSKIJ P. (μετ. Έλλη Χριστούλα), Περιήγηση στις Μονές των Μετεώρων το 1859.......................321-336

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ Κ., Το γλωσσάρι της Καλλιπεύκης του Ολύμπου..............................................................337-362

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Το διήγημα του Αλ. Παπαδιαμάντη «Το Χατζόπουλον». Το ιστορικό περίγραμμα

και η Μονή του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο.................................................................................................363-376

ΛΕΛΗΣ Γ., Δύο νεαροί Φαρσαλινοί, αγωνιστές του 1821.........................................................................377-381

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΙΩ., Οι οικογενειάρχες του Κοτρωνίου των Τρικάλων το 1704.......................................382-386

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤ., Ο νερόμυλος της Ολυμπιώτισσας στην Άζωρο.....................................................387-390

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................391-399