Τροχήλατο ειδώλιο ταύρου της μυκηναϊκής εποχής από τον οικισμό του Διμηνίου (Ιωλκός).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 43ου ΤΟΜΟΥ

 

Ολόκληρος ο 43ος τόμος

 

ΑΔΡΥΜΗ-ΣΙΣΜΑΝΗ Β., Ένα τροχήλατο ειδώλιο ταύρου από τον μυκηναϊκό Οικισμό του

Διμηνίου (Ιωλκός)...................................................................................................................................................3

DECOURT J.-CL. (μετ. Ελ.Οικονόμου), Το επίγραμμα του Επικτήτου από την Κρήνη των Φαρσάλων.........4-7 

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗ ΙΩ., Η μακροχρόνια διαφορά της Μονής του Δουσίκου και της Φήκης για το νερό του

Πορταϊκού (1811-1836).....................................................................................................................................8-12

 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ., Η εκκλησιαστική ιστορία της Επαρχίας Δημητριάδας στο έργο του Βαγ.

Σκουβαρά.........................................................................................................................................................13-16

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ .,  Ένα ανέκδοτο σιγίλιο για την  Μονή της Ολυμπιώτισσας................................................17-26

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝ., Θεσσαλοί στη Δήλο κατά τον 3ο και 2ο αι. π.Χ........................................................27-37

USSING J.L.(μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1846......................................................38-63

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ Γ., Οι νεκροί της μάχης στη  Γκριτζόβαλη του Τυρνάβου  το 1886....................................64-65

ΤΟΖΕR Η. (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869........................................................66-84

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Εικοσιτέσσερες ενθυμήσεις από την Αγιά (1803-1853)...................................................85-96

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 401 του

Μεγ. Μετεώρου (1520-1540)........................................................................................................................97-122

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Ο ηγούμενος Κωνστάντιος  του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (19ος αι.)......................123-125

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Δημοσιεύματα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στο περιοδικό «Παρνασσός» ,

1877-1894,1959-2001.................................................................................................................................126-128

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ., Η ψαλτική παράδοση της Σκοπέλου................................................................129-144

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Εφτά ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα..........................................................................145-160

ΠΡΟΥΦΑ ΕΥ., Η τυπολογική εξέλιξη της κατοικίας στα βόρεια Χάσια. Η περίπτωση της Φιλουριάς,

1900-1950....................................................................................................................................................161-176

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Τα τοπωνύμια της Συκής του Πηλίου..............................................................................177-196

ΛΕΛΗΣ Γ., Η ληστεία της Μονής των Βραγκιανών στις 18.12.1862.........................................................197-203

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ήταν μασόνος ο Ρήγας;.......................................................................204-208

LEAKE W.M. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806........................................................209-226

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Ένα ανέκδοτο σιγίλιο του 1876 για την Μονή του Τιμίου Σταυρού της

Σκοπέλου.....................................................................................................................................................227-240

USPENSKIJ P. (μετ. Ευαγ. Σαμαρά), Περιήγηση στις Μονές των Μετεώρων το 1859. (Από τη Νέα Δημητριάδα στη Λάρισα)..................................................................................................................................................241-260

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ  ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΔ΄.....................................................................................273-320

ΘΩΜΑΣ Γ.,Τελάληδες και κράχτες στο Πήλιο.........................................................................................321-344

ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΑΠ., Ένας τσιφλικάς νοικιάζει στους κολίγους το χωριό τους Αγ. Δημήτριο του

Παλαμά το 1983...........................................................................................................................................345-352

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Το Παλιόκαστρο της «Ολιζώνας».............................................................................353-374

ΦΡΑΓΚΑΝΗΣ Ν., Ένας άγνωστος βιβλιογράφος από τη Μονή της Πέτρας  Καταφυγίου (1790)...........375-380

ΛΕΛΗΣ Γ., Ένας αγωνιστής του 1821 από την Μεσοράχη του Παλαμά....................................................381-384

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤ., Η εφημερίδα «Ανατολή» της Καρδίτσας...................................................................385-389

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................390-399