Τοιχογραφία του Ανδρέα Μπούνου (1587), νέου κτίτορα της Μονής της Κορώνας.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 44ου ΤΟΜΟΥ

USPENSKIJ PORF. (μετ. Έλλη Χριστούλα), Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων το 1859......................3-16

DECOURT J. – CL. (μετ. Κώστας Γ. Σαμαράς), Επιγραφές της Φύλλου και των περιχώρων  της..............17-27

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Τα κτήματα του Ρεσίτ Μουσταφά πασά στην επαρχία της Ελασσόνας και

η τύχη τους.......................................................................................................................................................28-32

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ένα ανέκδοτο σιγίλιο για την Μονή της Κορώνας.............................................................33-48

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ, Τα σεβάσματα στην Τρυγόνα της Καλαμπάκας...........................................49-62

USSING J.L. (μετ. Αλεξόπουλος),Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1846.................................................................63-83

ΤΟΖΕΡ Η. (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Περιήγηση στη Θεσσαλία το 1869.......................................................84-106

ΡΟΥΣΚΑΣ Γ. –ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Θ., Ο Πηνειός στο έργο του Χρήστου Χρηστοβασίλη...........................107-113

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις θεσσαλικού ενδιαφέροντος από αθηναϊκές εφημερίδες του 1876.............114-121

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 

401 του Μεγ. Μετεώρου (1520-1540)........................................................................................................122-168

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ηλεκτροφωτισμός του Συκουρίου (1935-1959) από την μικρή μονάδα του

Μιχ. Ν. Κίττα...............................................................................................................................................169-176

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, Πασχαλιάτικα τραγούδια από το Βλαχογιάννι της Ελασσόνας...............................177-192

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Οκτώ ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα (1765-1775)....................................................193-204

ΚΑΤΟΙΚΟΣ Α., Τα τραγούδια των Ρουγκατσαρίων στο Μορφοβούνι της Καρδίτσας.............................205-208

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Αρχείο εγγράφων της νήσου Σκοπέλου.................................................................209-226

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ., Η ψαλτική παράδοση της Σκιάθου...................................................................227-240

LEAKE W.M. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806........................................................241-256

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Ο επίσκοπος της Τρίκκης Αμβρόσιος, 1764-1796.................................................257-296

ΘΩΜΑΣ Γ., Μία ανέκδοτη επιστολή του Γρ. Κωσταντά προς τον Ιω. Κωλέττη για τη σύσταση

σχολείου στη Μονή του Ευαγγελισμού της Σκιάθου..................................................................................297-301

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛ., Το εορταστικό δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων στο Μορφοβούνι της

Καρδίτσας...................................................................................................................................................302-306

ΛΕΛΗΣ Γ., 354 Ασπροποταμίτες αγωνιστές του 1821 εγκατεστημένοι στη Νότια Ελλάδα το 1833........307-318

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Παραλειπόμενα από τα εγκαίνια των θεσσαλικών σιδηροδρόμων..................................319-323

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤΕΦ., Ο νερόμυλος της Ολυμπιώτισσας στην Αιγάνη της Λάρισας..........................324-329

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Πληρωμή μισθών με σιτάρι στην Αγιά (1942-1945)....................................................330-335

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................336-351