ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΦΛΑΜΟΥΡΙΟΥ. Η θησία του Αβραάμ. Τμημα της τοιχογραφίας (17ος αι.) στο καθολικό της μονής. (Η φωτογραφία είναι του Παναγιώτη Δομούζη)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 47ου ΤΟΜΟΥ

ΘΩΜΑΣ Γ., Ο Ρήγας Βελεστινλής αγνοημένος από τους μάγνητες ιστοριογράφους  της Τουρκοκρατίας......3-6

ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ., Τα δρώμενα της τρίτης μέρας του Πάσχα στο Δίλοφο  των Φαρσάλων. Ο διπλός

και δίπατος χορός..............................................................................................................................................7-16

SPRAWSKI SL. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ο Φίλιππος Β΄ και η ελευθερία των Θεσσαλών.............................17-32

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ., Ο ελασσονίτης αγωνιστής του 1821 Δημ.  Μπατόπουλος........................................33-38

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Άγνωστες σελίδες από την Σκόπελο. Η θανατηφόρος επιδημία της ευλογιάς

τα έτη 1877-1879.............................................................................................................................................39-46

HELLY BR. (μετ. Gino Polese), Το θεσσαλικό κράτος..................................................................................47-64

LIVIUS TITUS (μετ. Δημ. Σακελλάρης), Ιστορία. 31ο-33ο βιβλίο. Η Θεσσαλία στον 2ο μακεδονικό πόλεμο.

Η μάχη στις Κυνός Κεφαλές το 197 π.Χ.........................................................................................................65-80

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ένα ανέκδοτο σιγίλιο για την Μονή του Αγ. Παντελεήμονα της Πεζούλας (1653)...........81-94

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛ., Ο παραδοσιακός γάμος στο Μορφοβούνι της Καρδίτσας.......................................95-105

ΝΤΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡ., Λαρισαίοι δωρητές στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Λάρισας......................................106-112

ΚΟΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝ., Η δούκισσα των Αθηνών, Ελένη του Ιωάννη Α΄ Αγγέλου Δούκα Κομνηνού, σεβαστοκράτορα της Θεσσαλίας και Νέων Πατρών....................................................................................113-132

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Οι ιδιοκτησίες της Μονής του Δουσίκου στο Παλαιομονάστηρο των Τρικάλω  133-144

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥ., Η διαθήκη ενός χρυσοχόου της Λάρισας(1776).........................................................145-156

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Τα τσιφλίκια-μετόχια της Μονής Κορώνας στην περιοχή της Καρδίτσας (1851-1856).157-160

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΚΣΤ......................................................................................161-192

BOVET ANNE-MARIE (μετ. Χριστίνα Πολέζε), Επίσκεψη στις μονές των Μετεώρων το 1896...........193-204

ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ., Τρία κάλαντα των θεσσαλικών Αμπελακίων.................................................................205-208

GELL W. (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Οδοιπορικό στη Θεσσαλία το 1805.....................................................209-220

ΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡ., Η εξόντωση της ληστοσυμμορίας του Δρακιώτη Δημ. Κοντοβά-Σιωτάκη το 1870.......221-224

ΚΑΡΝΑΒΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Το Διδασκαλείο της Θεσσαλίας (1882-1907)................................................225-278

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Τα υπομνήματα εκλογής των μητροπολιτών Νεοφύτου Β΄, Ιωσήφ Β΄, Γρηγορίου Γ΄ και

Ματθαίου της Δημητριάδας (-.7.1827-10.11.1838)....................................................................................279-288

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις θεσσαλικού ενδιαφέροντος από αθηναϊκές εφημερίδες του 1877.............289-305

ΒΟΥΡΛΑΣ Φ., Η αγορά ενός τμήματος του τσιφλικίου του Βουρλοχωρίου (Αχλαδέας ) της Καλαμπάκας,

το 1884.........................................................................................................................................................306-310

ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Φλαμουρίου στο Πήλιο.

Σύντομο εικονογραφικό σχόλιο...................................................................................................................311-317

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ............................................................................................................318-336