Ταφικά αγγεία της πρωτοβυζαντινής περιόδου από την Μηλέα της Ελασσόνας.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 48ου ΤΟΜΟΥ

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857...........................................................................3 - 64

HELLY BR. (μετ. Gino Polese), Το θεσσαλικό κράτος..................................................................................65-78

ΘΩΜΑΣ Γ., Μία άγνωστη ενθύμηση για τα πολεμικά γεγονότα στην Αγιά και στο Πήλιο

το 1821 και 1823..............................................................................................................................................79-82

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τέσσερις σκοπελίτες αγωνιστές του 1821..................................................................83-94

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ένα ανέκδοτο σιγίλιο για την Μονή της Αγ. Τριάδας της Δρακότρυπας (1743)..............95-112

MARTIN THOMAS (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία στην κλασική

Ελλάδα. Η περίπτωση της Θεσσαλίας.........................................................................................................113-128

ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΛΑΖ. – ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠ., Η περραιβική Τριπολίτις κατά την   παλαιοχριστιανική και

βυζαντινή περίοδο........................................................................................................................................129-176

SPRAWSKI SL. (μετ. Βασ. Αργυπούλης), Ο Αλέξανδρος των Φερών˙ μια νέα προσέγγιση...................177-194

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Αγιορείτες πάροικοι στη Σκιάθο κατά την Επανάσταση του 1821.........................195-204

ΚΑΖΑΚΗΣ Φ., Μία πρόσληψη αγροφυλάκων στο Ναρθάκιο των Φαρσάλων το 1926............................205-208

NICOL DONALD (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Η Θεσσαλία κατά τον Μεσαίωνα..........................................209-232

BEAUJOUR F. (μετ. Γεωργ. Σαμαρά), Στρατιωτικό ταξίδι στη Θεσσαλία του 1828................................233-250

ΜΑΚΡΗΣ ΡΙΖΟΣ, Πέντε πασχαλιάτικα τραγούδια της Σπηλιάς του Συκουρίου.......................................251-256

LIVIUS TITUS (μετ. Δημ. Σακελλάρης), Η Θεσσαλία κατά τη διάρκεια του συριακού πολέμου............257-274

ΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ., Ένα προξενικό έγγραφο του 1838 για την ληστεία στη Θεσσαλία...............................275-279

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩ., Το Ειρηνοδικείο του Κισσάβου..........................................................................................280-284

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Δύο επιστολές του Νεοφύτου της Λάρισας προς τον μητροπολίτη της

Θεσσαλονίκης (1881)..................................................................................................................................285-288

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Τα υπομνήματα εκλογής των μητροπολιτών Μελετίου, Γαβριήλ Β’, Γρηγορίου Δ’,

Δωροθέου και Γρηγορίου Ε’ της Δημητριάδας (_.5.1841 – 2.4.1870)........................................................289-302

MALHERBE R. (μετ. Χριστίνα Polese), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1843...................................................303-313

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Οι δοσοληψίες της Μονής Κορώνας κατά την περίοδο 1853-1861................................314-320

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Οι ιδιοκτησίες της Μονής του Δουσίκου στο Αγναντερό της

Καρδίτσας (1491/92 – 1807).......................................................................................................................321-338

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................339-352