Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας παίζουν κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι,σε έναν αττικό αμφορέα του Εξηκία (530 π.Χ.)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 49ου ΤΟΜΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ., Η Θεσσαλία στα αποσπάσματα του ιστορικού Θεόπομπου.....................................3-19

ΚΑΤΑΚΟΥΤΑ ΣΤΕΛΛΑ, Ο Αχιλλέας και ο Αίαντας σε έναν αμφορέα του Εξηκία (530 π.Χ.).........................20

MALHERBE R. (μετ. Χριστίνα Polese), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1843.......................................................21-32

MARTIN THOMAS (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία στην κλασική Ελλάδα.

Η περίπτωση της Θεσσαλίας...........................................................................................................................33-48

HELLY BR. (μετ. Gino Polese), Το θεσσαλικό κράτος..................................................................................49-64

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Ο κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857.........................................................................65-128

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι θεσσαλικοί οικισμοί στον ιεροσολυμιτικό κώδικα 496 (1542-1630)................129-144

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Έξι υπομνήματα εκλογής μητροπολιτών της Λάρισας 1803-1821..............................145-160

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Εφτά υπομνήματα εκλογής επισκόπων της Λιτζάς και Αγράφων, 1647-15.7.1793.......161-180

ΠΑΪΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Μονή της Παναγίας Πελεκητής στην Καρύτσα της Καρδίτσας και η σχέση

της με τους δασκάλους του Γένους Ευγ. Γιαννούλη και Αν. Γόρδιο..........................................................181-192

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Τέσσερα σκιαθίτικα έγγραφα,1798-1808.................................................................193-208

ΡΟΥΣΚΑΣ Γ.-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Θ., Η Λάρισα και ο Πηνειός σε ξένα περιηγητικά κείμενα, 16ος-19ος αι.209-240

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Ο νεομάρτυρας Τριαντάφυλλος από την Ζαγορά του Πηλίου(8. Αυγ. 1680).

Συμβολή στη θεσσαλική Αγιολογία............................................................................................................241-256

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Τα έσοδα της Μονής Κορώνας από την ζητεία της περιόδου1850-1859........................257-276

ΘΩΜΑΣ Γ., Οι σπαραχτικές ώρες του αποχωρισμού ενός πηλιορίτη μετανάστη και οι μαύρες

μέρες του ταξιδιού του για την Αμερική. Το ανέκδοτο ημερολόγιό του από τα 1906.................................277-288

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο Θούριος του Ρήγα εμψυχωτής των ραγιάδων επαναστατών...........289-297

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛ., Κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες στο Μορφοβούνι της Καρδίτσας,

1940-1970....................................................................................................................................................297-303

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ., Το μοιρολόγι ενός λοχία που έπεσε στη Θεσσαλία το1897.....................................304

ΒΟΥΡΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Τα τοπωνύμια της Αχλαδέας των Χασίων.............................................................305-314

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ., Οι κάτοικοι του Λουτρού της Λάρισας το 1900................................................315-320

ΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡ., Δύο έγγραφα οθωμανών διοικητών για την ληστεία στη Μαγνησία το 1850..................321-325

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΜΜ., Οδοιπορικαί εντυπώσεις. Στη Λάρισα το 1894.......................................................326-328

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις θεσσαλικού ενδιαφέροντος στην εφημερίδα«Εθνικόν Πνεύμα»,1881.......329-340

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ...................................................................................................341-351