Πήλινο γυναικείο ειδώλιο (ύψους 4,9 εκ.) της αρχαιότερης νεολιθικής περιόδου (6.500-5.800 π.Χ.) από τον προϊστορικό οικισμό στο Μελισσοχώρι Λάρισας.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 50ού ΤΟΜΟΥ

HELLY BR. (μετ. Gino Polese), Το θεσσαλικό κράτος................................................................................3-8

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ., Η Θεσσαλία στο έργο των λατίνων ιστορικών Ιουστίνου και Κούρτιου

Ρούφου........................................................................................................................................................9-19

ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, .............................................................................................................................20

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Εφτά υπομνήματα εκλογής μητροπολιτών της Λάρισας (1821-1875)......................21-32

POMARDI SIMONE, (μετ. Χριστίνα Polese), Ταξίδι στη Θεσσαλία το 1806, ....................................33-48

MARTIN THOMAS, (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία στην κλασική Ελλάδα.

Η περίπτωση της Θεσσαλίας....................................................................................................................49-72

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η αργία της Κυριακής και των γιορτών στη λαϊκή συνείδηση της Μαγνησίας....73-76

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Θ., Σύντομα ιστορικά στοιχεία για το Αργυροπούλι του Τυρνάβου ...................................77-80

ΣΓΑΝΤΖΟΣ Μ., «Ο Λεγεών» των Φιλελλήνων κατά τον ελληνοτουρικό πόλεμο του 1897.................81-96

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥ., Οι δοσοληψίες του ναού του Αγ. Αχιλλίου της Λάρισας την περίοδο

21.3.1826-10.9.1827...............................................................................................................................97-112

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Δύο ανέκδοτα σιγίλια για τη Μονή του Αγ. Γεωργίου του Ελληνόκαστρου της

Καρδίτσας (1662, 1708).......................................................................................................................113-128

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Ο Κώδικας της Τρίκκης: 1688-1857............129-192

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛ., Η αγορά του τσιφλικίου της Ράζιας από τους Μορφοβουνιώτες το 1920.......193-208

ΜΠΟΥΡΛΗΣ Γ., Η Βλαχάβα της Καλαμπάκας στις γραπτές πηγές από την ίδρυση της έως τις αρχές

του 19ου αιώνα.....................................................................................................................................209-218

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η καθαίρεση έξι επισκόπων της Θεσσαλίας στη Νομική Συναγωγή του

Δοσιθέου (1601-1655)..........................................................................................................................219-239

ΡΟΥΣΚΑΣ Γ.-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Θ., Η Λάρισα και ο Πηνειός σε ξένα περιηγητικά κείμενα,

16ος-19ος αι. .......................................................................................................................................240-272

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΒΑΣ., Τέσσερα ανέκδοτα σκιαθίτικα έγγραφα (1800-1816) .......................................273-284

ΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡ., Δύο προξενικά έγγραφα του 1862 για την ληστεία στη Θεσσαλία..........................285-288

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧ., Οχτώ ανέκδοτες επιστολές με αποδέκτη τον Χριστόφορο Περραιβό

(1829-1853)..........................................................................................................................................289-302

ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ., Εννέα στιχουργήματα εξ Αμπελακίων ..................................................................303-308

ΜΑΚΡΗΣ ΡΙΖΟΣ, Τα θύματα της Σπηλιάς του Συκουρίου όλων των πολέμων ...............................309-312

ΜΙΣΤΑΡΑΣ ΣΤ., Η Καστανιά του Ασπροποτάμου μέσα από τα δημοτικά τραγούδια........................313-320

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ, Χριστουγεννιάτικα έθιμα και τραγούδια από την Τρυγόνα της

Καλαμπάκας.........................................................................................................................................321-334

ΚΑΖΑΚΗΣ Φ., Ένας σουλτανικός τίτλος κυριότητας κτημάτων κληρονόμων του Ρεσίτ Μουσταφά

πασά στις περιοχές της Ελασσόνας και της Πιερίας.............................................................................335-341

ΓΙΑΝΓΚΑΛΗ-ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΕΥ., Τέσσερα μετόχια της Μονής του Δουσίκου στη Λάρισα,

Τύρναβο και Αγιά (1742-1812) ............................................................................................................342-348

ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΣΩΤ., Εικοσιτρία δημοτικά τραγούδια από το Κεφαλόβρυσο των Τρικάλων .............349-354

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜ., Οι κάτοικοι της Κραννώνας το 1900 .........................................................355-362

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις θεσσαλικού ενδιαφέροντος στην εφημερίδα «Εθνικόν Πνεύμα»

του 1881 ...............................................................................................................................................363-376

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ .......................................................................................... 377-383