Μυκηναϊκή πρόχους από το νεκροταφείο της Ιωλκού, του 15ου αι. π.Χ.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 56ου ΤΟΜΟΥ

HELLY BR. (μετ. Gino Polese), Το θεσσαλικό κράτος....................................................................................3-16

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ Θ., Ένα επείσακτο φαγεντιανό αγγείο από τη Φάρσαλο....................................................17-20

ΣΠΑΝΟ Δουσίκου (1688)..............................................................................................................................21-26

ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΘΑΝ., Ο υπολογισμός των φόρων του οικ. έτους 1851 στις Μηλιές του Πηλίου................27-32

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Οι οικισμοί της Καρδίτσας και των Αγράφων στην πρόθεση 104 της Μονής

του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798).......................................................................................................33-36

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελένη Γαλανούλη), Η Θεσσαλία στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. ..................................37-58

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Μία Τρικεριώτισσα υιοθετεί τον πρώην άνδρα της (1824)......................................59-64

ΖΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το Προξενείο της Ελασσόνας και η ρουμανική προπαγάνδα το 1904...........................65-84

ΛΕΛΗΣ Γ., Μία επιστολή του Ναμήκ πασά της Θεσσαλίας για μία ληστεία στην περιοχή του

Αλμυρού (14.7.1842)......................................................................................................................................85-88

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧ., Οι τιμητικές διακρίσεις του Χριστόφορου Περραιβού...........................................89-95

ΡΟΥΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Αστήρ της Θεσαλίας», η πρώτη εφημερίδα της ελεύθερης Θεσσαλίας.............96-112

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, Δύο έγγραφα για την ιχθυοπαγίδα (νταϊλιάνι) της Γούνιτσας (1892)...........113-122

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜ., Δύο έγγραφα για την ενοικίαση της λίμνης της Καλλιπεύκης (1884, 1890)........123-126

ΝΑΝΟΣ ΠΑΝ., Η σαραντόκ’λουρα· ένα λησμονημένο έθιμο των χωριών της Καρδίτσας......................127-128

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛ, Το μετόχι της Μονής του Δουσίκου στο Ζάρκο των Τρικάλων.

(Επώνυμα και τοπωνύμια της περιόδου 1823-1839)..................................................................................129-140

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓ., Δύο ανέκδοτα προικοσύμφωνα από τον γ.Λαυρέντιο του Πηλίου (1749,1795)......141-146

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Το υπόμνημα εκλογής και η παραίτηση του Μελετίου Γ΄ (-.11.1768-25.7.1792)

και το υπόμνημα εκλογής του Διονυσίου Ε΄ της Λάρισας (-.7.1792)........................................................147-155

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., Ένα δάνειο για την ίδρυση της Νέας Μιντζέλας (Αμαλιάπολης, 31.8.1835).............156-158

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις από την περιοχή της Αγιάς σε αθηναϊκές εφημερίδες (1896-1911).........159-164

MARTIN THOMAS (μετ. Αλ. Γαλανούλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία στην κλασική Ελλάδα.

Η περίπτωση της Θεσσαλίας......................................................................................................................165-192

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα Λ΄........................................................................................193-232

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Κ., Ο Γ. Βλαχογιάννης και η ιστορία της περιοχής Ασπροποτάμου.

Μία ανέκδοτη επιστολή...............................................................................................................................233-240

ΜΑΚΡΗΣ ΘΡΑΣ., Λαρισινές σελίδες. Συμβολή στη μελέτη του λαρισαϊκού Τύπου (1881 - 1947).......241-256

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Ένα σιγίλιο της Μονής Αγ. Τριάδος Σπαρμού (1766)....................................257-264

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ., Αι ψάλτριαι της Μεγ. Τεσσαρακοστής (στα χωριά των Καραγκούνηδων).......265-272

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι αφιερωτές 18 καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37 της Μονής του

Δουσίκου (16ος αι.).....................................................................................................................................273-278

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., γνωστοι και λησμονημένοι κληρικοί στη Σκιάθο. Έξι ανέκδοτα έγγραφα

(1762 - 1828)...............................................................................................................................................279-290

ΜΠΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Σύντομη ιστορία του χωριού Αιγάνη του Ολύμπου.........................................291-293

ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΪΔΩ, Ο απολογισμός μιας 5ετίας των προεστών των Μηλεών (1871)............................294-296

ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ, γνωστες εικόνες του Αντωνίου Αγοραστού του Κρητός

στη Σκόπελο................................................................................................................................................297-318

ΜΑΡΚΟΣ ΣΓΑΝΤΖΟΣ, Οι θεσσαλοί συνδρομητές δύο βιβλίων του Διονύσιου Πύρρου του

Θετταλού κατά το 1818...............................................................................................................................319-326

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ, Κάλαντα του Λαζάρου από την Μεγάρχη των Τρικάλων.............................327-332

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Δημοσιεύματα θεσσαλικού ενδιαφέροντος σε παιδαγωγικά περιοδικά

του 19ου αι. .................................................................................................................................................333-334

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, Οι κάτοικοι της Αγ. Παρασκευής της Λάρισας το 1900..................335-339

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................340-350