Ψηφιδωτό των ρωμαϊκών χρόνων με παράσταση Νίκης που στεφανώνει τον Αγώνα. (Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 58ου ΤΟΜΟΥ

HABICHT CHR. (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Από τα θεσσαλικά ημερολόγια του Η. G Lolling................3-12

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ., Ενας απόγονος του Γιαννάκη Χατζηπέτρου στη Λαμία, την περίοδο 1897-1901..............13-16

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τέσσερις διαλυμένοι αγραφιώτικοι οικισμοί της ύστερης βυζαντινής περιόδου:

Κΰφου, Μικροχρΰσου, Μπέσια και Πριντζέσι.................................................................................................17-28

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Το υπόμνημα εκλογής του Λιτζάς και Αγράφων Νεκταρίου (29.3.1749)........................ 29-32

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞ., Το ταξίδι του Jean Louis de Rasilly στη Θεσσαλία (1828)........................................... 33-56

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ NIK., Η διαθήκη του ιερομόναχου της Αγ. Παρασκευής των Μηλεών

Ιωακείμ (1843)..................................................................................................................................................57-64

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Το ναυπηγείο της Χώρας της νήσου Σκοπέλου. Αποτίμηση της δραστηριότητας του

τον 19ο αι......................................................................................................................................................... 65-80

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελένη Γαλανούλη), Ο Ιάσονας των Φερών......................................... 81-100

USPENSKIJ PORF. (μετ. Δημ. Δημητρίου), Περιήγηση στις μονές των Μετεώρων (1859).................... 101-112

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Θύματα της γερμανικής κατοχής στα χωριά βορείως της Ελασσόνας.................. 113-120

ΜΠΑΣΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Δυο επιτύμβια επιγράμματα από τη Λάρισα (IG, 1X2, 639, 640)...................... 121-127

ΡΟΥΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Αστήρ της Θεσσαλίας», η πρώτη εφημερίδα της ελεύθερης Θεσσαλίας.......... 128-144

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΑΗΣ, Το τσιφλίκι της Μονής του Δουσίκου στην Φήκη των Τρικάλων (1844-1855)..... 145-170

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι αφιερωτές εννιά καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37 της Μονής του Δουσίκου (16ος αιώνας).............................................................................................................................. 171-176

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ, Ο όσιος Νήφων ο Χίος ο Κοινοβιάρχης, ιδρυτής και στην κτήτορας μονών σε νησιά του Αιγαίου και στη Σκιάθο................................................................................................................................ 177-212

MARTIN THOMAS, (μετ. Αλ. Γαλανοΰλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία στην κλασική Ελλάδα. Η περίπτωση της Θεσσαλίας........................................................................................................................... 213-238

ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΘΑΝ., Τρία έγγραφα των Μηλεών του Πηλίου αναφερόμενα στις διαμάχες των

κατοίκων τους, 1815-1817........................................................................................................................... 239-246

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., «Η Μαγνησία στενάζει υπό τον βαρβαρικόν ζυγόν». Μία ανέκδοτη επιστολή του Κωνσταντά στον Μαυροκορδάτο................................................................................................................ 247-251

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛ., Η Μονή του Δουσίκου αγοραστής των κτημάτων ενός αλβανού μπέη

με την συγκατάθεση του Αλή πασά (1807).................................................................................................. 252-256

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΑ'........................................................................................ 257-288

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,'Δυο ναοί της Παναγιάς του 16ου αιώνα στο δάσος του Πολυδενδρίου της Αγιας............................................................................................................................................................ 289-310

ΖΔΑΝΗΣ ΝΟΚΟΣ, Συμβάντα στα Φάρσαλα, Λάρισα και Καρδίτσα. Ένα προξενικό έγγραφο του 1859  311-315

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜ., Ενα λαρισαϊκό προικοσύμφωνο του 1883............................................................... 316-320

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Αρχαιοελληνικά στοιχεία και στοιχεία εθνικής συνειδήσεως σε επιγραφές και επιγράμματα της Μονής Σπαρμοΰ Ολύμπου (1736,1780,1806)................................................................. 321-334

ΛΕΛΗΣ Γ., 310 Θεσσαλοί πάροικοι της Υπάτης, της Σπερχειάδας και της Μακρακώμης, ψηφοφόροι της Εθνοσυνέλευσης του 1862.......................................................................................................................... 335-342

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις από την περιοχή των Φαρσάλων σε αθηναϊκές εφημερίδες (1897-1912).. 343-352

ΜΠΛΑΝΤΑΣ Γ., Τέσσερα ανέκδοτα οθωμανικά έγγραφα από την Κρανιά και το Λουτρό Ελασσόνας

(1802-1803, 1844-1908).............................................................................................................................. 353-366

ΚΑΦΦΕΣ ΧΡ., Ο διαλυμένος βυζαντινός οικισμός Κοσμέσα στην περιοχή της Βερδικοΰσιας.............. 367-370

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤ., Η επαναστατική δραστηριότητα στην περιοχή της Αγιας, 1876-1878........... 371-384

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ................................................................................................... 385-398