Ερυθρόμορφη λήκυθος από το νεκροταφείο της Ιωλκού του 5ου αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, κάρτα του Τ.Α.Π.Α.).