Πορτρέτο του Ιπποκράτη να κρατάει το έργο του Αφορισμοί (συμβουλές Ιατρικής). Μικρογραφία του 14ου αι. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. (Φωτογραφία από το Photo12/UIG μέσω της Getty Images, προσφορά του καθηγητή της Ιατρικής Κώστα Μαλίζου. Η αναπαραγωγή της φωτογραφίας είναι του Βασίλη Αγγλόπουλου).