Η κεφαλή του Αλεύα του Πυρρού στον εμπροσθότυπο μιας λαρισαϊκής δραχμής των αρχών του 4ου αι. π.Χ. (Την αποτύπωση, σε μεγέθυση, οφείλουμε στο γλύπτη και ζωγράφο Χρήστο Σαμαρά.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 13ουΤΟΜΟΥ

 ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Απόηχοι του μεγαλοκαλυβιώτικου πανηγυριού.....................................3-4

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Ειδήσεις για θεσσαλομάγνητες παροίκους  της Σκοπέλου (11 ανέκδοτα έγγραφα)....5-12

HEUZEY LEON (μετ. G. Polese), Τα χωριά του θεσσαλικού Ολύμπου στα 1860.......................................13-60

LIVIUS TITUS (μετ. Γ. Καραγιάννης), Ιστορία. Βιβλίο 31ο........................................................................61-68

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τέσσερις αγωνιστές του 1821 από την Μιτζέλα της Μαγνησίας................................69-84

ΡΑΠΤΗΣ ΑΠ., Δημοτικά τραγούδια από την Πατουλιά των Τρικάλων..........................................................85-98

SORDI M. (μετ. Κ. Κούτμας), Οι ταγείες του Αλεύα και του Σκόπα και το θεσσαλικό μεγαλείο.............99-120

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορική θεσσαλική βιβλιογραφία (1962-1981)......................................................121-125

ΝΑΝΟΥ – ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗ ΑΠ,. Τα τοπωνύμια της Μακρινίτσας..........................................................126-152

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Διατροφή και μαγειρέματα στο παλιό παραδοσιακό Πήλιο......................................153-182

STÄHLIN FR. (μετ. Τ. Αλεξόπουλος), Η Αχαΐα Φθιώτιδα.......................................................................183-200

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ ΕΦΗ, Γεγονότα στα Τρίκαλα το 1862-1866 με τον προξενικό πράκτορα Χρ.

Σαραντόπουλο..............................................................................................................................................201-208

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΣΤ., Βαφτιστικά και επώνυμα από τα χωριά του Ολύμπου Καρυά, Κρανιά, Καλλιπεύκη και

Πόροι (1 8ος -19ος  αι.)...............................................................................................................................209-211

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘ., Ο ενοριακός ναός του Καππά του Αποστόλου Παύλου.............................................212-213

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................214-223