Ακέραιο πήλινο ειδώλιο συμπτυγμένου τύπου, της αρχαιότερης ή μέσης νεολιθικής εποχής, από την Θεσσαλία, (Η φωτογραία είναι της ΙΕ΄ ΕΠΚΑ της Λάρισας).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 18ουΤΟΜΟΥ

HABICHT CHR. (μετ. Γ. Παρασκευάς), Επιγραφικές μαρτυρίες για την Ιστορία της Θεσσαλίας κάτω από την

μακεδονική κυριαρχία........................................................................................................................................3-14

HANICK J. – M. (μετ. Gino Polese), Παρατηρήσεις στις επιστολές του Φιλίππου Ε΄ προς την

πόλη Λάρισα....................................................................................................................................................15-21

ALLISTER M. –MAC KAY T. (μετ. Μαρία Λαγού –Σαμαρίνα),Οι πόλεις της Θεσσαλίας την Κλασσική

Εποχή...............................................................................................................................................................22-32

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το μπουρανί του Τυρνάβου.........................................................................................33-39

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ Ν., Τοπωνύμια του Πύργου Κιερίου...................................................................................40-44

ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΣΤΕΦ., Οι ξυλογλύπτες αδελφοί Ιωάννης και Γεώργιος από τον Κλεινό.........................45-46

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Γ., Παλιό σπίτι της Λάρισας (ζωγραφική).............................................................................46

ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Άτλας των προϊστορικών οικισμών της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας (3ο).........47-96

ΣΠΑΝΟΣ Κ., Πέντε θεσσαλικά έγγραφα (1815-1818) από το Αρχείο του Αλή πασά.................................97-118

ΣΠΑΝΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ,  Ιστορική Θεσσαλική Βιβλιογραφία.......................................................................119-121

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝ., Τυπολογικές παρατηρήσεις γύρω από ένα θεσσαλικό ακριτικό τραγούδι............122-128

ΗΛΙΟΥΔΗΣ Γ., Ο ναός του Αγ. Σπυρίδωνα στην Κοιλάδα της Λάρισας..................................................129-144

ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Μεσοχώρα στον κόσμο του μύθου...............................................................145-149

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛ., Το 10ο Συμπόσιο βυζαντινής μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της ΧΑΕ.......150-151

ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΣΤ., Λαϊκοί οργανοπαίχτες σε 6 χωριά βόρεια της Λάρισας...........................................152-154

ΝΤΟΥΣΑΣ ΔΗΜ.,  Οι Τσιγγάνοι της Καρδίτσας......................................................................................155-158

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ν., Ο ρεντινιώτης φιλικός  Κων. Ζαχαρόπουλος..............................................................159-164

ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δώδεκα δημ. τραγούδια του Λαζάρου από τα Μ. Καλύβια.........................................165-167

ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ ΑΧ., Δύο θεσσαλικά δημοτικά τραγούδια.................................................................................168

ΜΑΚΚΑ – ΦΡΑΓΓΟΥ ΧΑΡ., τρία δημ. Τραγούδια του Ελληνόπυργου...................................................169-170

ΡΑΠΤΗΣ ΑΠ., Δεκατρία δημ. Τραγούδια του Λαζάρου από τα Σερβωτά.................................................171-174

LIVIUS TITUS (μετ. Γ. Καραγιάννης), Ιστορία, βιβλίο 32ο.....................................................................175-183

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘ., Η Γούρα της Όθρυος κατά την περίοδο 1743-1855 με βάση έγγραφα της εποχής....184-204

ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΡΓ., Ανθοδέσμη με πιπερόνιες (κεραμικό)...................................................................................204

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Κ., Δύο δημοτικά τραγούδια της Καππάς...................................................................................205

ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Διαθήκη ευγνωμοσύνης (ποίημα)................................................................................206

ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΚΑΙΤΗ, Ευτυχία (ποίημα).............................................................................207

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Κ., Λάρισα, μέρες του 1990 (ποίημα).................................................................................208-209

ΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κυπαρίσσι καιόμενο (ποίημα).......................................................................................209

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΙΤΣΙΟΣ, Είν’ η καρδιά μου (ποίημα)....................................................................................210

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, Κι όμως (ποίημα)..................................................................................................................210

ΜΙΣΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Άλαλα τα χείλη σας (ποίημα).........................................................................................211

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Διλήμματα (ποίημα)..............................................................................................211

ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΤΑΞ., Στα Τρίκαλα (ποίημα).........................................................................................................212

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ab Imo Pectore (ποίημα).......................................................................................213

ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Πορτρέτο (ποίημα)..................................................................................................213

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΤΑΚΗΣ, Πόθοι στις λεύκες (ποίημα)..........................................................................................214

ΣΥΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ελληνικός φθόνος (ποίημα)......................................................................................214

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣ., Άνθια κι αγάπες (ποίημα)..................................................................................................215

ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., Δύο ποιήματα.................................................................................................................215

ΠΑΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, Τρία ποιήματα...................................................................................................................216

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................217-222