Ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας του 4ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος δωρήθηκε στο Μουσείο της Λάρισας από τον Αν. Κατσίκα. (Η συμπλήρωση των ελλειπόντων τμημάτων της αγγειογραφείας έγινε από τον καλλιτέχνη κ. Χρ. Σαμαρά. Οι φωτογραφία είναι της ΙΕ' ΕΠΚΑ Λάρισας)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 23ου ΤΟΜΟΥ

HABICT CHR (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Μία απονομή πολιτικών δικαιωμάτων από την πόλη

Μητρόπολη........................................................................................................................................................3-11

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΩΝ. (μετ. Μιχ. Χατζηγιάννης), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1715..........................................2-17

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο για τον πηλιορείτη νεομάρτυρα Σταμάτιο.................................18-23

URQUHART D. (μετ. Νίκη Ντεσλή),  Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1830.......................................................24-31

ΣΥΝΤΗΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια των Αγράφων (Από τη ζωή των

κλεφταρματολών)..................................................................................................................................................32

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Θεσσαλική βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία. Α’ Συμβολή.....................33-68

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ένα πηλιορείτικο δημ. τραγούδι της ξενιτιάς..............................................................69-74

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Δύο επιστολές προς τον Ιω. Πέζαρο του Ιωνά Σπαρμιώτη και του Γρηγ.

Κωνσταντά.......................................................................................................................................................75-77

SCHNEIDERBERRENBERG RUD. (μετ. Τόμης Αλεξόπουλος), Σύντομη περιγραφή των

Μετεώρων στα 1897........................................................................................................................................78-80

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ,Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην

πρόθεση 215 της Μονής  του Βαρλαάμ 1613/1614-19ος αι..........................................................................81-112

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ., Ο σοφαδίτης Ιωάννης Κυρίτσης, (1779-1867), ανδρείος αγωνιστής

του 1821.......................................................................................................................................................113-126

ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΧΡ., Η προσωρινή διοίκηση του 1878 στο Μεσινικόλα.......................................................127-128

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΠΛΑΚΙΑ ΠΑΝ. – ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΝΤ., Ο μουζακιώτκος γάμος....................129-146

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ο τυρναβίτης δάσκαλος Δημοσθένης Ανδρεάδης (1869-1952) και τα

σχολεία του Τυρνάβου πριν από το 1881.....................................................................................................147-154

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝ., Στη μάχη της Φαρσάλου (48 π.Χ.) οι λίγοι νίκησαν τους πολλούς......................155-159

ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝ., Πρόσφατο απόκτημα του Μουσείου της Λάρισας................................................................160

ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ ΘΕΟΔ., Συναγωγή επιγραφών και ενθυμήσεων των παλαιών ναών της Λάρισας..........161-176

BROWN ED. (μετ. Gino Polese), Η Λάρισα του 1669.............................................................................177-189

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορική Θεσσαλική Βιβλιογραφία 1962-1981.......................................................190-192

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΝ., Αγερμοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο Βελεστίνο.................................193-206

ΓΑΛΛΗΣ Κ., Άτλας προϊστορικών οικισμών της ανατ. θεσσαλικής πεδιάδας..........................................208-222

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΛ., «Το νέων δευτέρι» του Πολυνερίου των Τρικάλων, της αρματολικής

οικογένειας των Στουρναραίων...................................................................................................................223-232

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Το βιβλίο των πωλητηρίων του 1830 του Δημοσίου Μνήμονα της Σκοπέλου......233-246

ΣΥΡΟΣ ΚΩΝ., Τα κειμήλια των μονών της νήσου Σκοπέλου με βάση τις καταγραφές

του 1829 και 1841........................................................................................................................................247-260

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (από τους Μ. Βαρβούνη και Κ. Σπανό).................................261-271