Σκύφος με υπερυψωμένες λαβές από τον τάφο της πρωτογεωμετρικής περιόδου (1050-900 π.Χ.) από τη Νέα Ιωνία του Βόλου (Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου, ΒΕ 5825). Η φωτογραφία είναι της ΙΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Βόλου.

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 36ου  ΤΟΜΟΥ

USPENSKIJ PORF.(μετ. Τέσσα Λεβέντη), Περιήγηση στις μονές της Όσσας και του Ολύμπου

το 1859...............................................................................................................................................................3-38

MONCEAU PAUL(μετ. Henri-Pierre Corrieu),Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1887.............................................39-63

ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ., Ένα ανέκδοτο επιτροπικό γράμμα του Ανανία της Λάρισας 28.6.1843............................64-67

WESTLAKE H.D.(μετ. Ελ. Σωτηρίου), Η Θεσσαλία τον 4ο αιώνα π.Χ........................................................68-80

ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γ.Κ.-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Γ.,Αρχαιολογικά ευρήματα από μια ιδιωτική συλλογή στη

Λάρισα.............................................................................................................................................................81-96

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ,Το χειμαδιό της Μονής του Δουσίκου στη Σούρπη του Αλμυρού

το 1545...........................................................................................................................................................97-106

WACE A.J.B.-THOMSON M.S.(μετ. Στ. Σπανός),Ένα σπήλαιο των Νυμφών στο όρος Όσσα.............107-111

LEAKE W.M.(μετ. Β. Αργυρούλης),Ταξίδι στη Θεσσαλία (1809-1810)..................................................112-126

SEKUNDA N.V.(μετ. Τόμης Αλεξόπουλος),Ο Λυσίμαχος του Γαζαίου από την Ολοοσόνα...................127-131

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,Το πανωπροίκι στη Μαγνησία..................................................................................132-138

ΧΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,Ο Τρικαλινός όσιος Εφραίμ (1384-1426)...............................................................139-140

ΜΟΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,Οι Θεσσαλοί λόγιοι του 18ου αιώνα..................................................................141-160

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,Οι ιδιοκτησίες της Μονής του Δουσίκου στους Σοφάδες (1751-1808).................161-176

ΠΡΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,Ενθυμήσεις από τα χωριά των Τρικάλων Αγία Κυριακή, Καρυές και

Φλαμούλι 1775-1886...................................................................................................................................177-192

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ο διαλυμένος οικισμός Τζέρτζι της Καλαμπάκας.................................................193-200

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.(μετ. Λίτσα Ούντρια), Η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Λάρισας από

το 1881 έως το 1916....................................................................................................................................201-208

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ,Γαμήλια έθιμα και τραγούδια του Διασέλλου των Τρικάλων.........................209-236

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ.,Η Ολυμπιώτισσα και οι Έλληνες του Σιμπίου.....................................................237-240

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Μία επιστολή του μητροπολίτη της Λάρισας Γαβριήλ προς τον επίσκοπο

της Λιτζάς και Αγράφων Δοσίθεο (4.7.1810)..............................................................................................241-245

ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜ., Οι χαλκιώτες νεκροί των πολέμων 1912-1949............................................246-248

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,Κατοχικά γεγονότα του 1943 στα βλαχόφωνα χωριά της Καλαμπάκας............249-254

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,Κείμενα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στον «Νέο Ελληνομνήμονα»,

«Ελληνικά» και «Μακεδονικά»....................................................................................................................255-256

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Τρικαλινά Σύμμεικτα (ΙΘ’)........................................................................257-312

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.,Ο επαναστάτης Ρήγας και η ορθόδοξη πίστη...............................................313-320

ΒΕΛΚΟΒΑ ΣΑΝΙΑ,Η παρουσία του Ρήγα και η ορθόδοξη πίστη.............................................................321-325

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.,Αρχείο εγγραφών της νήσου Σκοπέλου..................................................................326-336

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΤΑΣΟΣ,Το πορθμείο των Γόννων..................................................................................337-341

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ,Δημήτρης Κ. Αγραφιώτης (1948-1999)...........................................................................342-343

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................344-351