Αργυρό ημίδραχμο της Γυρτώνης (ci 340 π. Χ.), με την κεφαλή του νεαρού ήρωα Γύρτωνα στον εμπροσθότυπο και τον ίππο να βηματίζει ρυθμικά στον οπισθότυπο (βλ. σελ.35 του βιβλίου)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 62ου ΤΟΜΟΥ

SERRANO ESPINOSA MANUEL (μετ. Bασίλης Σπανός), Οι ταυρικές τελετές στη Θεσσαλία. Επιγραφικές μαρτυρίες, φιλολογικές και εικονογραφικές πηγές (5οςαι. π. Χ.)..................................................3-10

ΜΠΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Θεσσαλικά ταυροκαθάψια. Ένα επίγραμμα του Φιλίππου Θεσσαλονικέα....11-16

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), Αρχαία θεσσαλικά νομίσματα ................................................... 17-48

ΗELLY BRUNO (μετ. ΚώσταςΣαμαράς), Το θεσσαλικό κράτος.................................................................. 49-55

ΑΝΩΝΥΜΟΣ, Η μάχη της Ελασσόνας (6.10.1912) ...................................................................................... 56-58

KRIEGK G. L. (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Η θεσσαλική πεδιάδα ........................................................ 59-64

DECOURT JEAN-CLAUDE (μετ. Γιάννης Γκουτσίδης), Ένα ψήφισμα Προξενείας του Κιερίου...............65-72

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Το λιβάδι της Ολυμπιώτισσας στη Διάβα του Ολύμπου............................................73-80

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Οι ασπροποταμίτες πληρεξούσιοι στην Εθνοσυνέλευση του 1843............................81-96

ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, Θεσσαλοί στην Ελληνική Αδελφότητα της Βενετίας(16ος-19οςαι.). Η περίπτωση του Τρικαλινού Δημητρίου Φιλιππή......................................................................................................................97-126

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πηλιορείτες απόδημοι στην πρώτη Εικοσαετία του 19ου αιώνος.......127-136

ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Νεότερα στοιχεία για την επανάσταση του Ολύμπου του 1878, από τον

Ραψανιώτη Απ. Ν. Μπέτσιο .........................................................................................................................137-144

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελένη Γαλανούλη), Ο Ιάσονας των Φερών ............................................................145-154

DEARBORN SCAMMELL (μετ. Χαράλαμπος Βόγιας), Σύντομη περιγραφή της Θεσσαλίας(1819)......155-160

ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Το προικοσύμφωνο της Βασιλικής Ιωάννη Βελέντζα (12.4.1851)......................161-172

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η μίσθωση μιας δασκάλας για το Παρθεναγωγείο των Τρικάλων (2.11.1860)173-176

YEATS HENRY (μετ. ΑλέξηςΓαλανούλης), Οχτώχρόνια στο Πήλιο ........................................................177-202

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Τέσσερες ενθυμήσεις και δύο επιτίμια από την Έλαφο της Αγιάς(1775-1864) 203-208

ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο διαφωτιστικός ρόλος του Ανθίμου Γαζή (1764-1828).

Η εργογραφία του .........................................................................................................................................209-224

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Η επιγραφή της εξωτερικής κρήνης της Μονής Σπαρμού Ολύμπου (1727).

Ιστορικές έρευνες.........................................................................................................................................225-250

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Ειδήσεις για την ληστεία στην περιοχή της Καρδίτσας (1882-1885)....................251-256

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο Ζουρ παπάς των Τρικάλων. Ένας αιτιολογικός μύθος.........................................257-263

USPENSKIJ PORF. (μετ. Δημ. Δημητρίου), Περιήγηση στις Μονές των Μετεώρων (1859)...................264-272

ΝΤΑΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δύο πρακτικάεκλογής προεστών από το Τρίκερι τηςΜαγνησίας(1822-1823) 273-284

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜ., Δύο προικοσύμφωνα Ραψανιωτών. Ενός γιατρού και ενός βουλευτή(1893)..........285-296

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, Ο Παρθένιος Παπαγιαννόπουλος, καθηγητής του Γυμνασίου

Λαρίσης (1882-1887) ..................................................................................................................................297-304

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΕ΄......................................................................... 305-334

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Τα αθωνικά μετόχια των Βόρειων Σποράδων και η συμβολήτους στην ορθόδοξη πνευματική διαμόρφωση των νησιωτών.......................................................................................................335-343

ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ, Δύο αγωνιστέςτου 1821 από την Μαγνησία. Δημ.Κων/νου Κουφιώτης και

Δημ. Γ. Ζέρβας..............................................................................................................................................344-450

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι οικισμοί των επισκοπών Τρίκκης και Γαρδικίου και τα ονόματα των αφιερωτών

τους στην πρόθεση 104 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798)..............................................................351-363

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Δημοσιεύματα ιστορικού ενδιαφέροντος στην Ελευθερία της

Λάρισας (1951-1966) ..................................................................................................................................364-372

ΠΟΛΕΖΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Η πώληση ενός τσιφλικομεριδίου στο Σιαμπαλί (Φύλλο) των

Σοφάδων (31.12.1883) .................................................................................................................................373-378

ΚΛΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διαθήκη του λαρισαίου ιατρού Ευριπίδη Αθ. Μακρή (1929) ..........................379-383

ΒΕΛΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο πρώην Λαρίσης Δωρόθεος Σχολάριος ιδρυτής σχολείων στην Πορταριά, Σωζοαγαθούπολη και Τρίκαλα .....................................................................................................................384-394

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧ., Οι θεσσαλικές λέξεις στο Λεξικό του Κωνσταντίνου Κούμα ................................394-419

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ .................................................................................................. 420-430