Αργυρό ημίδραχμο του Κιερίου (400-360 π. Χ.), με την κεφαλή του Δία στον εμπροσθότυπο και την νύμφη Άρνη στον οπισθότυπο να παίζει αστραγάλους (βλ. σ. 5. Η εικόνα είναι προσφορά του Dr Alan Walker).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 61ου ΤΟΜΟΥ

ANΩNYMOΣ (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), Αρχαία θεσσαλικά νομίσματα ......................................................3-16

ΗELLY BRUNO (μετ. Γιάννης Γκουτσίδης), Αφιέρωση ενός ταφικού περιβόλου στην Εννοδία Ιλιάδα στη Λάρισα..................... ........................................................................................................................................17-28

DECOURT JEAN-CLAUDE (μετ. Έλενα Βλάχου), Ένα «ορφικό» κείμενο σε μία επιγραφή

της Φαρσάλου (4ος αι. π. Χ) ............................................................................................................................29-32

ROSENBERG ARTHUR (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Αμύντας, ο πατέρας του Φιλίππου Β΄.

(Σχέσεις Μακεδόνων και Περραιβών) .............................................................................................................33-42

ΒΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ένας άγγλος καπετάνιος κατά της πειρατείας στα θεσσαλικά

παράλια το 1830................................................................................................................................................43-48

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η πώληση του οικισμού Αγία Παρασκευή της Δεσκάτης

(Οκτώβριος 1762-Απρίλιος 1763) ...................................................................................................................49-62

ΗELLY BRUNO (Κώστας Σαμαράς), Το θεσσαλικό κράτος ....................................................................... 63-71

ΖΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Πέντε ανέκδοτα έγγραφα του Προξενείου της Ελασσόνας (1910)...................................72-80

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορικά στοιχεία για τον Ελληνόπυργο της Καρδίτσας..............................................81-88

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Η πώληση του αγροκτήματος Κουρεμένη του λόφου της Ελασσόνας (25.11.1930).89-96

ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Είκοσι ενθυμήσεις από βιβλία της Μονής Παλιοκαρυάς (1811-1924)...............97-106

ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Η πειρατεία ενός πλοίου στον Παγασιτικό Κόλπο το 1829 ................................107-112

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Το Αρχείο του λογίου της Αγιάς Θεοδώρου Χατζημιχάλη

(1880-1931) .................................................................................................................................................113-122

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ένα ανέκδοτο προικοσύμφωνο του 1755 από τον Αϊ-Λαυρέντη του Πηλίου..........123-125

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ, Η Θεσσαλία στο έργο του Αριστοτέλη Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων.......... 126-128

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελένη Γαλανούλη), Ο Ιάσονας των Φερών ........................................................... 129-144

YEATS HENRY (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), Οχτώ χρόνια στο Πήλιο ..................................................... 145-176

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι οικισμοί της Επισκοπής των Σταγών και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην

πρόθεση 104 του Αγ. Στεφάνου των Μετεώρων (1798).............................................................................. 177-198

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η Θεσσαλία στο χειρόγραφο του Άραβα γεωγράφου Edrisi (1153/1154) 199-202

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Το ταξίδι του Thomas Dallam στη Θεσσαλία (1599).................................203-205

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Συγγενείς του Ρηγα στη Λαμία (1861-1883) ................................................. 206-208

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχειακά του Συκουρίου ...................................................................................... 209-220

ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Το Ημερολόγιον του ραψανιώτη ελληνοδιδασκάλου Ιωάννη Αθ. Δουμακή

(1869-1952). Β΄. Τα απομνημονεύματα της επιστρατείας και του πολέμου του έτους 1897 ......................221-236

ΑΜΠΕΛΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, Το πρώτο πολεμικόν λάφυρον (στη Λάρισα, από τον πόλεμο του 1912........237-240

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΔ΄ ........................................................................ 241-262

USPENSKIJ PORF. (μετ. Δημ. Δημητρίου), Περιήγηση στις Μονές των Μετεώρων (1859)...................263-276

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Μία άγνωστη μελέτη του σκοπελίτη λογίου Νικ. Γ. Γεωργάρα (Συμβολή στην

ιστορία της νήσου Σκοπέλου κατά την ελληνική επανάσταση .....................................................................277-288

ΣTEΡΓIOYΛHΣ X. B., Διήγησις περί της γυναικός της ευρεθείσης εν τη νήσω μετά του υιού αυτής

(Ο βίος μιας άγνωστης Λαρισαίας αγίας από τον κώδικα 80 της Ι. Μ. Καρακάλου)........................ ..........289-296

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜ., Τρία προικοσύμφωνα από τους Γόννους και την Ραψάνη 1883..............................297-304

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι αφιερωτές 14 καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37 της Μονής του

Δουσίκου, 16ος αιώνας ................................................................................................................................305-311

ECKENBRECHER v. G. (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Στην Κοιλάδα των Τεμπών και στον

Κάτω Όλυμπο το 1848 ................................................................................................................................312-316

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Ιστορικά στοιχεία για την Μελίβοια της Αγιάς (1454/1455-1658)......................317-320

ΜΠΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Λεξιλόγιο παραδοσιακών επαγγελματικών Δραστηριοτήτων στη Θεσσαλία.....321-350

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι ρηματικοί τύποι «ανεστορήθη» και «εστορήθη» στην επιγραφή του καθολικού

της Μονής Σπαρμού (1633) .........................................................................................................................351-357

ΒΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Μία επιστολή του προξένου Blunt για την πανούκλα στη Θεσσαλία και Μακεδονία

το 1836-1837 ...............................................................................................................................................358-360

ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ, Ο θεσσαλός αγωνιστής του 1821 Μάρκος Ζαδές ..................................................... 361-368

ΠΟΛΕΖΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Η πώληση ενός τμήματος του τσιφλικίου του Σιαμπαλή (Φύλλου) των Σοφάδων

(30.10.1883) .................................................................................................................................................369-375

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ειδήσεις θεσσαλικού ενδιαφέροντος για τον Τύπο και τις εκδόσεις σε αθηναϊκές

εφημερίδες (1900-1911) ..............................................................................................................................376-383

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ .................................................................................................. 384-398