Αργυρή δραχμή της Φαρσάλου (τέλη του 5ου-μέσα του 4ου αι. π.Χ.) του χαράκτη Τηλεφάντου. Στον εμπροσθότυπο κεφαλή της Αθηνάς με αττικό κράνος και περικεφαλαία και στον οπισθότυπο θεσσαλός ιππέας με πέτασο, χλαμύδα και χιτώνιο