Γυάλινο οξυπύθμενο αγγείο του 1ου αι. π.Χ. (;) με κάλυμμα, από την πόλη Μητρόπολη του Νομού της Καρδίτσας.(ΙΓ' ΕΠΚΑ Βόλου)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 30ού  ΤΟΜΟΥ

MONCEAUX P.(μετ. H.-P. Corrieu),Οι επώνυμοι του Κοινού των Θεσσαλών..............................................3-13

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤ., Θεσσαλικές συνενώσεις. Ονόματα στρατηγών του Κοινού των Θεσσαλών................14-18

WORDSWORTH CHR.(μετ. Σ. Κύρκος -επιμέλεια Κ. Πάνος), Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1833...............19-48

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠ., Η επανάσταση των Ελλαδικών το έτος 727 και η συμμετοχή της

Βυζαντινής Θεσσαλίας....................................................................................................................................49-65

ΣΟΥΛΗΣ Γ. (μετ. Γ. Κουλουράς), Οι Σέρβοι στη Θεσσαλία........................................................................66-88

KIEL MACH. (μετ. Β. Αργυρούλης), Το «πιστοποιητικό γεννήσεως » των Αμπελακίων.

Οθωμανικές πηγές της ίδρυσης και της ιστορίας  τους,1455-1570................................................................89-95

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ Γ., Το γλωσσάρι του Μοσχόφυτου των Τρικάλων............................................................96-112

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Η Ιερά Μονή της Παναγίας στο Γαρδίκι των Τρικάλων.........................................113-152

ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ.Γ., Όψεις της παραδοσιακής διατροφής των αγροτικών πληθυσμών στην

περιοχή της Λάρισας...................................................................................................................................153-159

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ.Κ., Το κατάστιχο 219 της Ολυμπιώτισσας. Γλωσσική και ιστορική

επεξεργασία, 1.4.1814-10.8.1843................................................................................................................160-208

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ.Ν., Συμβολή στην ιστορία της Μονής της Παναγίας Λιβαδιώτισσας – Ζωοδόχου Πηγής

της Σκοπέλου, 17ος -19ος αι........................................................................................................................209-224

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., Ο πηλιορείτης οπλαρχηγός Κωνσταντής Δρίζογλος υπαιξερεί  χρηματική

παρακαταθήκη στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821............................................................................225-252

COCERELL CHAR. (μετ. Στ. Σπανός), Στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα του 1814.............................253-256

ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΛ., Τρία ιστορικά γεγονότα του Διάσελλου των Τρικάλων...........................................257-264

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Τύρναβος  της δεκαετίας 1820-1830 με βάση μια αναφορά των κατοίκων του

προς τον Πατριάρχη.....................................................................................................................................265-272

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, Έρευνα στον Άγιο Γιάννη Παλιουριού Καρδίτσας...................................273-286

ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ Μ.- ΠΑΝΤΟΣ Π. – ΧΑΡΑΜΗ ΑΛ.., Από την ανασκαφική δραστηριότητα της

ΙΔ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο νότιο τμήμα της αρχαίας Θεσσαλίας.........287-314

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜ. – ΣΠΑΝΟΣ Κ., Παρουσίαση των νέων βιβλίων...............................................315-322

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ 26ου -30ού ..........................................................................................323-327