Ο Αρχάγγελος' τοιχογραφία του Φράγγου Κατελλάνου (1548) στο καθολικό της Μονής του Βαρλαάμ των Μετεώρων ( Η φωτογραφία είναι του Νίκου Παπαθεοδώρου).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 33ου ΤΟΜΟΥ

WESTLAKE D.H. (μετ. Ελ. Σωτηρίου), Η Θεσσαλία τον 4ο αι. π.Χ. .............................................................3-32

ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΘ., Ένδεκα πωλητήρια έγγραφα από την Ανάβρα του Αλμυρού, 1761-1805.......................33-48

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΣΤ., Η γραμματική του ελασσονίτικου ιδιώματος49-55

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι θεσσαλικοί οικισμοί και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 421

του Μεγ. Μετεώρου, 1592/93-19ος αι...........................................................................................................56-148

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛ., Μία κάτοψη της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλίας και τα προβλήματα της

έρευνας........................................................................................................................................................149-160

BRUNO HELLY (μετ. Αλ. Αγγελοπούλου), Οι Γόννοι τον 2ο και 1ο αι. π.Χ............................................161-184

ΣΕΜΟΓΛΟΥ ΑΘ., Η Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων ενδιάμεσος σταθμός στην καλλιτεχνική

πορεία του Φράγκου Κατελλάνου...............................................................................................................185-192

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. (μετ. Λίτσα Ούντρια), Η κοινονικο-οικονομική ανάπτυξη της Λάρισας,

1881-1916....................................................................................................................................................193-207

LEAKE M.W. (μετ. Β. Αργυρούλης), Ταξίδι στη Θεσσαλία (1809-1810)................................................208-234

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Ένα κατάστιχο του Μεταξοχωρίου της Αγιάς. Συμβολή στη μελέτη των

αγιώτικων ονομάτων (1875)........................................................................................................................235-240

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣ., Συμβολή στην ιστορία της Επισκοπής Περιστεράς. Η Εκλογή των επισκόπων

Παϊσίου (1800) και Καλλινίκου (1807).......................................................................................................241-258

ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠ., Ο παπα-Γιώργης Ρηματισίδης ιεροδιδάσκαλος της Συκής και οπλαρχηγός του

1878.............................................................................................................................................................259-268

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘ., Δύο διαλυμένοι οικισμοί της Καρδίτσας Αγία Μαρίνα και Λυκοβιάνη.....................269-272

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜ., Το σχολείο του Μεταξοχωρίου και οι δάσκαλοί του (1735-1880)......................273-290

ΘΩΜΑΣ Γ., Φωτοσβέστες κοτζαμπάσηδες στις Μηλιές του Πηλίου. Ύπουλες αντιδράσεις

να κλείσει η Σχολή και να διαλυθεί η Βιβλιοθήκη (Ανέκδοτη επιστολή του 1833)....................................291-302

LUCAS G. (μετ. Κ. Σαμαράς), Η περραιβική πόλη Ερεικίνιο.....................................................................303-314

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Αρχείο εγγράφων της νήσου Σκοπέλου. Ι. Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα της

συλλογής της Αντιγόνης Στ. Βακράτσα.......................................................................................................315-336

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜ., Ο Κωνστάντιος Α΄ Τρίκκης (1739-1764)...............................................................337-378

ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧ., Τέσσερες επιστολές του ιεροδιδασκάλου Μακαρίου προς τον Ιωάννη

Πέζαρο (1786-1790)....................................................................................................................................379-392

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ..................................................................................................393-399