Μυκηναϊκό ρυτό του 14ου αι. π.Χ. από το Διμήνι. (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 59ου ΤΟΜΟΥ

ΗABICHT CHR. (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Η Αμβρακία και το Κοινό των Θεσσαλών στην εποχή του πολέμου του Περσέα...........................................................................................................................................3-10

KRAMOLISCH HER. (μετ. Δημήτριος Καλαντζής), Οι λαρισαίοι στρατηγοί του Κοινού των Θεσσαλών Ιππόδρομος Ανδρομάχου και Εύνομος Πολυκλείτου......................................................................................11-14

ΜΠΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η πρώτη αναφορά στο δημοτικό τραγούδι «Ο Όλυμπος κι Ο Κίσσαβος»..............15-16

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Περιφερειακές πόλεις της Θεσσαλίας κατά την ελληνιστική περίοδο και την ύστερη

Αρχαιότητα. Η περίπτωση της Λάρισας Κρεμαστής.........................................................................................17-30

ΗΕLLY BRUNO, (μετ. Κώστας Σαμαράς), Το θεσσαλικό κράτος..................................................................31-39

ΚΑΦΦΕΣ ΧΡ., Ο οικισμός της ύστερης βυζαντινής εποχής Παλιά Συκιά της Βερδικούσιας.........................40-44

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο Γ. Σεφέρης για τον μεγάλο ευεργέτη του Πηλίου Δημ. Πολυμέρη. Ένα σχετικό

σατιρικό ποίημά του...........................................................................................................................................45-48

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤ., Τα «Στρατηγήματα» του Πολύαινου ως πηγή πληροφοριών θεσσαλικού

ενδιαφέροντος....................................................................................................................................................49-76

ΜΙΣΤΑΡΑΣ ΣΤΕΦ., Μία ιστορία της Κατοχής από το Καστράκι της Καλαμπάκας.......................................77-80

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Η επιγραφή του καθολικού της Ιεράς Μονής Σπαρμού Ολύμπου (1633)............81-100

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελένη Γαλανούλη), Ο Ιάσονας των Φερών..............................................................101-112

YEATS HENRY (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), Οχτώ χρόνια στο Πήλιο........................................................113-128

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Η αγορά του τσιφλικίου του Παλαιόκαστρου της Ελασσόνας από τους αλβανούς

ιδιοκτήτες του (1.10.1925).............................................................................................................................129-136

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛ, Αγορές νερομύλων από την Μονή του Δουσίκου στην Πύλη και στο Γοργογύρι των Τρικάλων (1672-1769)............................................................................................................................137-143

ΡΟΥΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Αστήρ της Θεσσαλίας», η πρώτη εφημερίδα της ελεύθερης Θεσσαλίας............144-156

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι αφιερωτές έξι καρδιτσιώτικων οικισμών στην πρόθεση 37 της Μονής του

Δουσίκου (16ος αιώνας)................................................................................................................................157-162

ΔΡΟΣΟΣ ΝΕΚΤ., Ιωαννίκιος Α΄ και Ιωαννίκιος Β΄, δύο επίσκοποι της Δημητριάδας. Συμβολή στον

προσδιορισμό της αρχιερατίας τους..............................................................................................................163-169

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜ., Δύο λαρισαϊκά προικοσύμφωνα (1882, 1883).........................................................170-176

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Προσκόμματα των Οθωμανών στη λειτουργία των σχολείων της Τσαριτσάνης

το 1900 (8 ανέκδοτα προξενικά έγγραφα)......................................................................................................177-188

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις από την περιοχή των Φαρσάλων σε αθηναϊκές εφημερίδες (1897-1912)...189-197

ΠΟΛΕΖΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Οι βολιώτες αδελφοί Τοπάλη αγοραστές του τσιφλικίου του Μουσαλάρ (Συκεών)

της Καρδίτσας (1899)....................................................................................................................................198-208

ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΘΑΝ., Ο ραψανιώτης αγωνιστής Θεμιστοκλής Ν. Δομούζας μέσα από δύο δημοτικά

τραγούδια.......................................................................................................................................................209-214

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Συμβολή στην ιστορία της Μονής του Αγίου Νικολάου στους Κήπους της νήσου

Σκοπέλου.......................................................................................................................................................215-224

ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Οι ηγούμενοι της Μονής Βαρλαάμ (1517-2000)....................................225-238

MARTIN THOMAS (μετ. Αλέξης Γαλανούλης), Κυριαρχία και νομισματοκοπία Στην κλασική

Ελλάδα. [Η περίπτωση της Θεσσαλίας]........................................................................................................239-252

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι οικισμοί της Καρδίτσας και των Αγράφων στην πρόθεση 36 της Μονής του

Δουσίκου (μετά το 1570-1688)......................................................................................................................253-264

ΠΡΟΥΦΑ-ΛΟΪΖΟΥ ΕΥΑΓ., Η υφαντική στην περιοχή των Βόρειων Χασίων, 1900-1970.........................265-304

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞ.,Το ταξίδι του Adolphe Napolėon Didron στη Θεσσαλία (1839).......................305-320

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΒ΄...........................................................................321-364

ΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο αλμυριώτης αγωνιστής του 1821 Ιω. Τριανταφύλλου ή Καλογερογιάννης.........365-368

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Θεσσαλοί πρόσφυγες στη Φθιώτιδα το 1854, από το Θραψίμι της Καρδίτσας,

την Κερασιά, Οξύνεια και Πλάτανο των Τρικάλων.......................................................................................369-384

ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Σύναξη αγίων των Βόρειων Σποράδων.............................................................385-397

ΡΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Οι Θεσσαλοί Βλάχοι και η πίτα...................................................................................398-400

ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΑΪΔΩ, Ένα τρικεριώτικο προικοσύμφωνο του1770...............................................................401-402

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τρεις άγνωστοι ασπροποταμίτες αγωνιστές του 1821..............................................403-408

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, Εκκλησίες και εξωκλήσια του Παλαιόκαστρου της Ελασσόνας..........................409-414

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ.....................................................................................................415-430