Στο εξώφυλλο: Κεφαλή πήλινου γυναικείου ειδωλίου της αρχαιότερης/μέσης νεολιθικής εποχής, ένα από τα κλαπέντα (1985) και επαναπατρισθέντα (2007) αντικείμενα της πρώην συλλογής του Κων. Θεοδωρόπουλου. (Φωτογραφία: ΙΕ΄ ΕΠΚΑ της Λάρισας).

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 60ου ΤΟΜΟΥ

LENK B. (μετ. Γιώργος Παπασωτηρίου), Οι Περραιβοί..................................................................................... 3-6

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ., Θεσσαλικές αναφορές στο Λεξικό του Ησυχίου........................................................7-14

ΗELLY BR. (Κώστας Σαμαράς), Το θεσσαλικό κράτος..................................................................................15-26

ΚAΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ευρωπαϊκή επιστημονική σκέψη στον θεσσαλικό χώρο κατά την περίοδο

της Νεοελληνικής Αναγέννησης.......................................................................................................................27-32

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η Μονήτων Αγίων Αναργύρων και τα ασκηταριά των γύρω βράχων στην περιοχή

της Αγιάς...........................................................................................................................................................33-64

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τρία τρικεριώτικα έγγραφα. Δύο πωλητήρια και ένα πρακτικό εκλογής κοινοτικών

πληρεξουσίων, 1805-1819................................................................................................................................65-68

ΚΑΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, Η αναγέννηση του Σπαρμού στη σκιά της Μονήςτης Αγίας Τριάδας του Ολύμπου  69-76

Παρουσίαση του κειμένου: "Τα Στρατηγήματα"ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Τα Στρατηγήματα του Πολύαινου ως πηγή πληροφοριών θεσσαλι-

κού ενδιαφέροντος............................................................................................................................................77-96

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞ., Από τις σημειώσεις του Robert Walpole για τα Φάρσαλα, τη Λάρισα και

τα Τέμπη, 1803................................................................................................................................................97-103

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞ., Οι οικισμοί των Χασίων στις περιηγήσειςτου Henri Claude Gorceix, 1871-1872....104-112

SPRAWSKI SL. (μετ. Ελένη Γαλανούλη), Ο Ιάσονας των Φερών ........................................................... 113-128

YEATS HENRY (μετ. ΑλέξηςΓαλανούλης), Οχτώχρόνια στο Πήλιο.........................................................129-144

ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τρικαλινά Σύμμεικτα ΛΓ΄..........................................................................145-160

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ, Η Μονή Σπαρμού Ολύμπου πατριαρχική. Συμβολή στην ιστορία των

προνομίων της...............................................................................................................................................161-188

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο ζαγοριανός αγωνιστής του 1821 Γεώργιος Κ. Μορφούλης.........................189-192

ΔΟΥΜΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Το Ημερολόγιον του ραψανιώτη ελληνοδιδασκάλου

Ιωάννη Αθ. Δουμακή (1869-1952)................................................................................................................193-220

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Απότην επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας. Το τραγούδι-ανάθεμα στον καπετάν

Ζήση Μπασδέκη του Πηλίου........................................................................................................................221-224

ΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο τοιχογραφικός διάκοσμος της Μονής του Αγ. Παντελεήμονος της Αγιάς και

η μελέτη συντήρησής του.............................................................................................................................225-242

ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ένα πωλητήριο κτημάτων στον Ευαγγελισμό της Ελασσόνας από αλβανούς

κατόχους, 10.7.1924.....................................................................................................................................243-250

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ, Οι αφιερωτές εφτά καρδιτσιώτικων οικισμών Στην πρόθεση 37 της Μονής του

Δουσίκου, 16ος αιώνας.................................................................................................................................251-256

Παρουσίαση του κειμένου: "Τα Στρατηγήματα"ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΠΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Λαϊκά Δρώμενα και το έθιμο του

Λαζάρου στο Φωτεινό (Νέα Τσιούκα) των Τρικάλων..................................................................................257-270

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αγώνεςκαι θυσίεςγια την ελευθερία στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία................271-283

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΜΙΧΑΛΗΣ, Έξι ληξιαρχικές πράξεις απογόνων του Χριστόφορου Περραιβού,

1870-1913.....................................................................................................................................................284-288

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι ελασσονίτικοι οικισμοί στην πρόθεση 84 της Μονής του Σπαρμού,

1633-1674.....................................................................................................................................................289-304

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜ., Δύο λαρισαϊκά προικοσύμφωνα του 1883..............................................................305-314

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣ., Ειδήσεις από την περιοχή των Φαρσάλων σε αθηναϊκές εφημερίδες (1897-1912)...315-320

ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Ιστορικά στοιχεία για το Μακρυχώρι της Λάρισας..................................................321-330

ΜΑΚΡΗΣ ΡΙΖΟΣ, Τα παρωνύμια των Σπηλιωτών ....................................................................................331-336

ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΄Ενας κατάλογος ομολογιών κτημάτων της Μονής Κορώνας, 1851-1862...337-348

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ., Οι κληρικοί και οι μοναχοί της Επισκοπής Σκιάθου και Σκοπέλου το 1835...........349-356

ΚΛΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοσιεύματα θεσσαλικού ενδιαφέροντος στο περιοδικό

Εκκλησία (1923-1973)..................................................................................................................................357-378

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αρέντα. Ο θρυλικός βοσκότοπος στην περιοχή της Μεσοχώρας

των Τρικάλων................................................................................................................................................379-400

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δύο αγωνιστές του 1821 από την Νεράιδα και το Καροπλέσι της Καρδίτσας........401-407

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο εθνικός ευεργέτης Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης (1843-1901) και

τα τσιφλίκια του στη Θεσσαλία....................................................................................................................408-414

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ................................................................................................... 415-430